הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר "הבטחות מינהליות"

ביום 21.5.2018 הוציא היועץ המשפטי לממשלה הנחיה שעניינה "הבטחות מינהליות" (הנחיה 1.0004). מטרת ההנחיה להסביר מהי "הבטחה מינהלית", מתי היא משתכללת בהתאם לפסיקה וכיצד ראוי שרשויות המינהל יתנהגו בעניין הבטחות אלו. ההנחיה ניתנה משום שבעבר הכירו בתי המשפט בכך שבמקרים מסוימים הבטחות מינהליות יכולות להקים מעצמן חיובים שונים כלפי המדינה או כלפי כל רשות ציבורית … להמשך קריאההנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר "הבטחות מינהליות"

תביעה המוגשת על-ידי החברה נגד בעל שליטה בה

ביום 19.6.2018 ניתן על-ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין[1] העוסק בסיטואציה שבה חלק מהדירקטורים בחברה סבורים כי לחברה יש עילת תביעה "טובה" לכאורה נגד בעל השליטה. פסק הדין דן בשאלה האם אותם דירקטורים, גם אם הם מונו על-ידי בעלי-מניות המיעוט בחברה, יכולים לקבל החלטה על הגשת תביעה "רגילה" בשמה של החברה, … להמשך קריאהתביעה המוגשת על-ידי החברה נגד בעל שליטה בה

תקנות הגנת המידע האישי החדשות באירופה (GDPR)

מזה שנים תאגידים וארגונים שונים שומרים, מנטרים ומעבדים מידע של המשתמשים בשירותיהם לצרכים עסקיים שונים, כדוגמת יצירת פרסום ממוקד. תאגידים וארגונים מחזיקים בכמויות אדירות של מידע ויוצרים אתגר רגולטורי למחוקקים ברחבי העולם, אשר פועלים להגן על אופן השימוש והשמירה של המידע האישי של המשתמשים, תוך התמודדות עם השינויים וההתפתחויות הטכנולוגיות. אחת מההתפתחויות הרגולטוריות האחרונות בתחום … להמשך קריאהתקנות הגנת המידע האישי החדשות באירופה (GDPR)

תיקון חוק ההגבלים העסקיים – הסמכת הממונה לתת הוראות ליבואנים ישירים למניעת פגיעה ביבוא מקביל וביבוא אישי

ביום 17.7.2018 התקבל תיקון לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, שעיקרו הסמכת הממונה על הגבלים עסקיים לתת ליבואן ישיר של טובין הוראות שתכליתן למנוע פגיעה משמעותית ביבוא מקביל ו/או ביבוא אישי ובתחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר (לעדכונים שפרסמנו בדבר תזכירי החוק שקדמו לתיקון ראו את העדכונים מחודש אפריל 2015 ומחודש אוגוסט 2017). "יבואן ישיר" מוגדר בתיקון … להמשך קריאהתיקון חוק ההגבלים העסקיים – הסמכת הממונה לתת הוראות ליבואנים ישירים למניעת פגיעה ביבוא מקביל וביבוא אישי

מיסוי "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת מניותיה של חברה זרה

בפסק דין שנתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) ביום 9.7.2018[1] נפסק כי השוואת נטל המס על רווח ההון בגין רווחים שנצברו לנטל המס על דיבידנד בגין רווחים שחולקו, חלה גם על מכירת מניות בחברה זרה. בפסק הדין נכללו קביעות עקרוניות לגבי שיטת מיסוי החברות, בהקשר של פעילות בינלאומית, שלהן השלכות על סוגיות נוספות במיסוי פעילות … להמשך קריאהמיסוי "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת מניותיה של חברה זרה

הלכה חדשה של העליון: דחיית מס בחו"ל עלולה למנוע ההגנה מכפל מס בישראל

ביום 11.6.2018 קבע בית המשפט העליון הלכה חדשה[1], עת הפך את הפסיקה בעניין גמול אמריקה בע"מ[2] בנושא זיכויי מיסי חוץ. סעיף 207ב לפקודת מס הכנסה מתיר זיכוי בשל מיסי חוץ אשר שולמו עד תום שנתיים לאחר שנת המס שבה הופקה ההכנסה. סעיף 26 לאמנה למניעת כפל מס שבין ישראל לארצות הברית קובע את הכללים למניעת … להמשך קריאההלכה חדשה של העליון: דחיית מס בחו"ל עלולה למנוע ההגנה מכפל מס בישראל

תביעה לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין

ביום 12.6.2018 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין[1] הדן, בין היתר, ביחס שבין תביעת פיצויים כתוצאה מפגיעה במקרקעין מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 לבין תביעת פיצויים לפי פקודת הנזיקין. סעיף 197 לחוק התכנון והבניה קובע הסדר ייחודי שעל-פיו ניתן לתבוע פיצוי קנייני כתוצאה מפגיעה במקרקעין על-ידי תכנית, הגם שפגיעת הרשות התכנונית … להמשך קריאהתביעה לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין

פיצוי בגין עיכוב במסירת דירה מקבלן

ביום 17.5.2018 נתן בית משפט השלום בתל אביב פסק דין[1] הדן בתביעה של רוכשי דירה לפיצוי מהקבלן בגין איחור במסירת דירה, וזאת בנסיבות שבהן בין הצדדים נחתם חוזה לביצוע שינויים בדירה שבמסגרתו הותר לקבלן לדחות את מועד המסירה. סעיף 5א(א) לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 קובע הסדר סטטוטורי של פיצוי המגיע לרוכש דירה מקבלן בגין איחור … להמשך קריאהפיצוי בגין עיכוב במסירת דירה מקבלן

תוקפן של פעולות שעורכת חברה באמצעות יזם בטרם התאגדותה

ביום 27.5.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] הדן בשאלה האם העובדה שחברה התקשרה בעסקה לרכישת מקרקעין על-ידי היזם שלה, טרם שהתאגדה, שוללת את תוקפה של העסקה ומה תוקף האישרור, ככל שהיה כזה. יזם[2] הוא מעין שלוח של תאגיד שטרם נוסד. הוא מוגדר כמי שמבקש לעשות, בשמו או במקומו של תאגיד שטרם נוסד, פעולה משפטית … להמשך קריאהתוקפן של פעולות שעורכת חברה באמצעות יזם בטרם התאגדותה

הקווים המנחים לקביעת הפורום הנאות בתביעת יחסי עבודה

ביום 10.6.2018 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין[1] המתווה קווים מנחים בעת בחינה השאלה האם בית הדין בישראל ידון בתביעה בעניין יחסי עבודה במקרים שבהם עובדים ישראלים מועסקים בחו"ל בתאגידים הרשומים והפועלים בחו"ל. לפי דוקטרינת "הפורום הנאות", כאשר קיימת סמכות מקבילה לדון בתובענה לבית משפט בישראל ולבית משפט של ריבון אחר, רשאי בית המשפט … להמשך קריאההקווים המנחים לקביעת הפורום הנאות בתביעת יחסי עבודה