סיווג משקיעים כעוסקים בנדל"ן

פעילותם של משקיעים בתחום הנדל"ן, הרוכשים דירות להשבחה או רוכשים מגרשים ובונים עליהם מספר דירות המיועדות למכירה, עשויה להיות מסווגת כפעילות עסקית על-ידי רשויות המס. משמעותה של קביעה זו היא חיוב במס הכנסה בשיעור של עד כ-50% במקום מס שבח בשיעור של עד כ-28%, וכן חיוב בדמי ביטוח לאומי ובמע"מ. שאלת סיווג פעילות בתחום הנדל"ן … להמשך קריאהסיווג משקיעים כעוסקים בנדל"ן

פורסמו הנחיות רשות המיסים בנוגע לניכוי מס משכר עובדים שחזרו לעבודה לאחר חל"ת

ביום 13.5.2020 פרסמה רשות המיסים הנחיות בנוגע לניכוי מס משכר עבודה של עובדים שחזרו לעבודה לאחר ששהו בחל"ת עקב משבר הקורונה. על פי הנחיות אלו, על העובדים למסור למעסיקים אישור מביטוח לאומי על סך דמי האבטלה ששולמו להם וסכום המס שנוכה. על המעסיקים לערוך לכל עובד תיאום מס באופן עצמאי כאשר ההכנסה מדמי אבטלה תחשב … להמשך קריאהפורסמו הנחיות רשות המיסים בנוגע לניכוי מס משכר עובדים שחזרו לעבודה לאחר חל"ת

הפרת הסכמי מכר דירות בפרויקט מחיר למשתכן

ביום 27.2.2020 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין בו קיבל את תביעתם של 62 רוכשי דירות בפרויקט מחיר למשתכן שטענו כי חוזה המכר הופר. לראשונה, ועל אף שהמדינה אינה צד להסכם המכר, בית המשפט הטיל על המדינה חובה לפצות רוכשי דירות בפרויקט מחיר למשתכן ואף פסק סעדים נוספים לטובת התובעים. ביום 27.2.2020 נתן … להמשך קריאההפרת הסכמי מכר דירות בפרויקט מחיר למשתכן

מימוש זכות הנמען להימחק מרשימת דיוור

ביום 16.2.2020 נתן בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים, פסק דין העוסק בתביעת ספאם שבמכרזו ניצבת סוגיית נטל ההוכחה בקשר לקבלת בקשות ההסרה מרשימת הדיוור ששלח הנמען. בית המשפט פסק כי על שולח הפרסומת להוכיח כי לא קיבל את בקשות ההסרה ויחד עם זאת יש לבחון את תום ליבו של הנמען בבחינת גובה הפיצוי לו הוא … להמשך קריאהמימוש זכות הנמען להימחק מרשימת דיוור

פיצוי בעלי מקרקעין בגין פגיעה בפוטנציאל לשינוי תכנוני במקרקעין שלא מומש

ביום 1.4.2020 בית המשפט העליון נתן פסק דין תקדימי שבו הכיר בזכותם של בעלי מקרקעין לקבל פיצוי מכוח חוק התכנון והבניה, כאשר הפגיעה בערך המקרקעין נובעת מפגיעה בפוטנציאל התכנוני של המקרקעין. ביום 1.4.2020 בית המשפט העליון נתן פסק דין [1] תקדימי בארבעה ערעורים שהוגשו על שלושה פסקי דין ונדונו במאוחד, שעניינם פיצוי בעלי מקרקעין על פי סעיף 197 לחוק … להמשך קריאהפיצוי בעלי מקרקעין בגין פגיעה בפוטנציאל לשינוי תכנוני במקרקעין שלא מומש