חודש: פברואר 2020

בית המשפט העליון הפך את פסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין דלק הונגריה העוסק במיסוי "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת מניותיה של חברה זרה

בחודש יולי 2018 סקרנו את פסק הדין שנתן בית המשפט המחוזי בלוד בעניין דלק הונגריה[1]. באותו עניין, פסק בית המשפט המחוזי כי הטבת המס הקבועה

קרא עוד >>