מה פרשנות הביטוי "הזול מביניהם" בתנאי מבצע ברכישת למעלה מזוג פריטים?

ביום 29.10.2018 נתן בית משפט המחוזי מרכז פסק דין[1] העוסק בשאלה כיצד יש לפרש את הביטוי "הזול מביניהם" בתנאי מבצע במקרה שבו הלקוח רוכש למעלה מזוג פריטים ברכישה אחת. במקרה הנדון, רשת חנויות ספרים פרסמה מבצע שלפיו ברכישה של צמד ספרים לקוחות הרשת יהיו זכאים לקבל "80% הנחה על הספר השני", כאשר תנאי התקנון והפרסום … להמשך קריאהמה פרשנות הביטוי "הזול מביניהם" בתנאי מבצע ברכישת למעלה מזוג פריטים?

תובענות ייצוגיות בעילת הפליה מגדרית

בחודשים האחרונים נתנו בתי המשפט שני פסקי דין בתובענות ייצוגיות (שניהולן אושר זה מכבר) בעילה של הפליה מגדרית. פסקי הדין מחזקים את מעמדה של ההפליה כעילה נזיקית שניתן לפסוק בגינה פיצוי במסגרת תובענה ייצוגית. ביום 23.8.2018 קיבל בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת ביטוח[1] בעילה של הפליה. חברת הביטוח כללה בכתב … להמשך קריאהתובענות ייצוגיות בעילת הפליה מגדרית

מס הכנסה מקשיח עמדות במימוש אופציות ובמיסוי ישראלים שחזרו מחו"ל

"דרך המלך" בתמרוץ עובדי הייטק ישראליים בשנים האחרונות היא הענקה של אופציות למניות, במסלול המאפשר דחייה ותשלום מס מופחת במועד המכירה, תחת תנאים מסוימים הכוללים החזקת אותן אופציות על-ידי נאמן, לתקופה של שנתיים מיום ההקצאה ("המסלול ההוני"). בחלק מהחברות, כצעד שנועד לעודד את העובדים להישאר בחברה ולתרום להצלחתה, מתנים המעסיקים את מימוש אותן אופציות למניות … להמשך קריאהמס הכנסה מקשיח עמדות במימוש אופציות ובמיסוי ישראלים שחזרו מחו"ל

גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות: האם אוסף של שמות וכתובות דוא"ל מהווה "מאגר מידע"?

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 מחיל חובות מסוימות על מי שמנהל "מאגר מידע", המוגדר בחוק כ"אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב". עם זאת, חובות החוק אינן חלות על אוסף שכולל רק דרכי תקשורת, המוגדר כ"אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני … להמשך קריאהגילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות: האם אוסף של שמות וכתובות דוא"ל מהווה "מאגר מידע"?

בחינת שליטה בחברה לקביעת תושבותה לעניין חוק מע"מ

חברה תחשב תושבת ישראל לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 אם היא רשומה בישראל ועיקר עסקיה או פעילותה בישראל, או אם השליטה בה וניהולה מופעלים בישראל. ביום 1.11.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין הדן בפרשנות החלופה השנייה. חוק מע"מ מטיל את המע"מ על בסיס טריטוריאלי, באופן שהמס מוטל על עסקה בישראל (זאת, להבדיל ממס … להמשך קריאהבחינת שליטה בחברה לקביעת תושבותה לעניין חוק מע"מ

חובתו של מעסיק לבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות

ביום 16.10.2018 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין[1] בעניין חובתו של מעסיק להחזיר לעבודה עובד שנפגע בתאונת עבודה במקום העבודה ולבצע עבורו התאמות נגישות במקום העבודה. בערעור על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה נדון עניינו של עובד אשר עבד בחברה החל משנת 1995 ובשנת 2011 נחבל במהלך משמרת לילה כתוצאה מנפילת חפץ … להמשך קריאהחובתו של מעסיק לבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות

תיקונים לפטורי סוג מקלים את הנטל הרגולטורי על צדדים למיזוגים ולמיזמים משותפים

ביום 13.11.2018 פורסמו תיקונים לכללי ההגבלים העסקיים בדבר כבילות נלוות למיזוגים ובדבר מיזמים משותפים. מטרת התיקונים להקל על התנהלות עסקים בישראל ולאפשר לצדדים לעסקאות שאינן פוגעות בתחרות לקיים את עסקיהם ביעילות וללא הכבדה של רגולציה מיותרת. בכך תוקנו פטורי הסוג הקיימים כאשר תיקונם נועד לפטור פרטים ותאגידים, במצבים מסוימים, מן החובה לקבל אישור רגולטורי מוקדם … להמשך קריאהתיקונים לפטורי סוג מקלים את הנטל הרגולטורי על צדדים למיזוגים ולמיזמים משותפים

הגנת אנטי-דילול למשקיעים במקרה של הענקת אופציות לעובדים/לדירקטור

ביום 23.10.2018 נתנה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין[1] הדן, בין היתר, בשאלה האם תינתן הגנת אנטי-דילול למשקיעים במקרה של הענקת אופציות לדירקטור. במקרה הנדון השקיעו התובעים בחברה לפי הסכם שכלל הגנת אנטי-דילול. מטרת ההסכם הייתה להגן על שווי אחזקותיהם מפני דילול בהשקעות עתידיות, למשל בסבב גיוס עתידי שבו תקצה החברה מניות … להמשך קריאההגנת אנטי-דילול למשקיעים במקרה של הענקת אופציות לעובדים/לדירקטור

חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 1.1.2019 ייכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018. מטרת החוק היא לקבוע מגבלות על שימוש במזומן ובשיקים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. החוק מגביל עסקאות שלגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן, שבהן מחיר העסקה, כהגדרתו בחוק, הוא בסכומים הבאים: 11,000 ש"ח, כאשר נותן או … להמשך קריאהחוק לצמצום השימוש במזומן