קיזוז חובות של חברה הנמצאת בהקפאת הליכים

ביום 17.8.2018 נתן בית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין[1] אשר דן בשאלה האם נושה של חברה שמצויה בהקפאת הליכים[2] רשאי לא לשלם לה חשבונות שהמועד לביצועם חל עוד לפני הקפאת ההליכים ולקזז אותם מהחובות של החברה כלפיו. במקרה הנדון חברה קבלנית, הפעילה כקבלנית משנה, נכנסה להקפאת הליכים במהלך ביצוע עבודות בפרויקט בנייה. טרם כניסתה להקפאת … להמשך קריאהקיזוז חובות של חברה הנמצאת בהקפאת הליכים

רפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי

ביום 5.9.2018 הותקנו תקנות סדר הדין האזרחי החדשות אשר מסדירות את הכללים הדיוניים שעל-פיהם יתנהלו משפטים אזרחיים בבתי המשפט בישראל. התקנות החדשות, אשר תיכנסנה לתוקף שנה לאחר חתימתן (5.9.2019) ותחולנה במלואן על הליכים שנפתחו לאחר מועד זה[1], קצרות משמעותית מהתקנות הנוכחיות (180 תקנות במקום למעלה מ-500 תקנות) ומחוללות מהפכה של ממש בעולם הדיוני. ממטרת התקנות … להמשך קריאהרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי

הוראות רשות החדשנות בדבר מתן הרשאה לתאגידים רב-לאומיים

ביום 3.9.2018 פרסמה רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) עדכון להוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל. לפי הוראות החוק והרשות לחדשנות, חברות המעוניינות להעניק לגוף אחר הרשאה לשימוש בידע הנובע ממחקר ופיתוח על-פי תכנית ממומנת זקוקות לאישור הרשות לחדשנות. עד לעדכון האחרון מתן הרשאה כאמור היה כרוך בתשלום תמלוגים לרשות לחדשנות, לכל הפחות בגובה … להמשך קריאההוראות רשות החדשנות בדבר מתן הרשאה לתאגידים רב-לאומיים

הצגת מבצע כ"הנחה על הנחה" היא פרקטיקה שעלולה להטעות

ביום 12.9.2018 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין[1] שדן בפרקטיקה של עוסקים להציג הנחות על מוצרים באופן שבו ההנחה "מפוצלת" בין שני שיעורים. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 אוסר על עוסק לעשות כל דבר, במעשה או במחדל, העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה. בעניין הנדון הוגשה בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית נגד ניו … להמשך קריאההצגת מבצע כ"הנחה על הנחה" היא פרקטיקה שעלולה להטעות

המועד הקובע להערכת שווין של אופציות בלתי סחירות לצורכי חלוקת רכוש בעת גירושין

ביום 17.9.2018 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) פסק דין[1] הדן בשאלה מהו המועד לקביעת שווין של אופציות בלתי סחירות (שמרביתן הבשילו בעת הנישואין), לצורך חלוקתן בין בני זוג בהליך גירושין. אחת מהדרכים הנפוצות והמקובלות לתגמול עובדים בחברות הייטק, ובפרט בחברות הייטק בתחילת דרכן, היא הענקת אופציות המאפשרות לעובד לרכוש מניות של החברה במחיר קבוע. … להמשך קריאההמועד הקובע להערכת שווין של אופציות בלתי סחירות לצורכי חלוקת רכוש בעת גירושין