נוסח סופי לגילוי דעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים

בניוזלטר של חודש מאי 2019 הבאנו לידיעתכם כי הממונה על התחרות פרסמה טיוטת תיקון לגילוי הדעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים, וזאת לאור ההתפתחויות בדיני התחרות וכן בעקבות הערות שהגיעו לרשות התחרות מאיגודים עסקיים שונים. ביום 15.10.2019 פרסמה הממונה על התחרות את גרסתה הסופית לגילוי הדעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים ופעילותם. להלן עיקרי העדכונים והשינויים בגילוי … להמשך קריאהנוסח סופי לגילוי דעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים

הוכחת נזק לציבור משקיעים כתוצאה מדיווח מיידי מטעה של חברה ציבורית

ביום 21.11.2019 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית) החלטה[1] בעניין הוכחת נזק שנגרם לציבור המשקיעים בחברה ציבורית כתוצאה מפרסום דיווח מיידי על-ידי החברה שהוכח כי קיימת אפשרות סבירה שהוא מטעה. לפי ההחלטה, כדי להוכיח נזק כאמור יש להציג חוות דעת מומחה המעידה על קיומו של הנזק או להראות כי חלה ירידה משמעותית ומובהקת … להמשך קריאההוכחת נזק לציבור משקיעים כתוצאה מדיווח מיידי מטעה של חברה ציבורית

בהיעדר שימוש בפועל בנכס שבו הדין מתיר מספר שימושים, יסווג הנכס על-פי השימוש המותר שתעריפו הזול ביותר

ביום 28.10.2019 נתן בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים, פסק דין[1] העוסק בשאלה כיצד יש לסווג נכסים פנויים שבהם מותר על-פי הדין לעשות מספר שימושים, לצרכי חיוב בארנונה. בפסק הדין נדון עניינה של חברה שהייתה בעלת שני נכסים בבניין המיועד לשימושים מעורבים ובהם מגורים, מסחר ועסקים. שני הנכסים של החברה היו מיועדים … להמשך קריאהבהיעדר שימוש בפועל בנכס שבו הדין מתיר מספר שימושים, יסווג הנכס על-פי השימוש המותר שתעריפו הזול ביותר

שלילת הטבת המס על "רווחים ראויים לחלוקה" במכירת מניותיה של חברה זרה

פסק דין שנתן בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 1.12.2019[1] קבע כי חברה ישראלית שמכרה מניות בחברה זרה שלא שילמה מס חברות בישראל, אינה זכאית להטבת המס הקבועה בפקודת מס הכנסה על "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת המניות. פסיקה זו עומדת בסתירה לפסק דין שניתן בעניין דלק הונגריה[2], שאותו סקרנו בחודש יולי 2018, ואשר ערעור שהוגש … להמשך קריאהשלילת הטבת המס על "רווחים ראויים לחלוקה" במכירת מניותיה של חברה זרה

ההלכה בעניין פרשנות חוזים

ביום 20.11.2019 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] בסוגיית פרשנות חוזה. פסק הדין עורר הדים לאור הטענה שהוא נוגס ב"הלכת אפרופים", ההלכה השלטת בדיני החוזים הנוגעת לאופן שבו יש לפרש חוזה[2]. פסק דין אפרופים, שניתן בשנת 1995, מתווה את ההלכה הנוגעת לפרשנות חוזה במשפט הישראלי. לפי הלכה זו, בבואו לפרש חוזה בית המשפט אינו מחויב … להמשך קריאהההלכה בעניין פרשנות חוזים

השקעות בתעשיית האוטו-טק בישראל

מחלקת ההייטק שלנו בצמח שניידר גאה על הייצוג של חברת REE, בין היתר בסיבוב גיוס השקעות של כ-150 מיליון ש"ח בשווי חברה של יותר משני מיליארד ש"ח, שהובל על-ידי בית ההשקעות מיטב דש והכשרה חברה לביטוח. חברת REE, שיוסדה על-ידי דניאל בראל ואחישי סרדס, פיתחה מערכת הנעה ייחודית לרכב חשמלי שהטמיעה בתוכה את כל המערכות … להמשך קריאההשקעות בתעשיית האוטו-טק בישראל