תיקון לכללי ההגבלים העסקיים בעניין פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות

ביום 16.7.2018 חידשה הממונה על ההגבלים העסקיים את תוקפם של כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות), התשע"ג-2013. בנוסף לחידוש התוקף, בכללים החדשים בוצעו מספר תיקונים של כללי פטור הסוג הקיים. כללי פטור הסוג פוטרים הסכמים שהצדדים להם אינם מתחרים מהצורך לפנות לרשות בבקשת פטור פרטנית. הסיבה לפטור היא … להמשך קריאהתיקון לכללי ההגבלים העסקיים בעניין פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות

אופן שערוך החזרי מס בגין רווחי הון ושבח מקרקעין

פסק דין שנתן בית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 10.7.2018[1] דן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים, שעניינה אופן שערוך החזרי מס רווחי הון ושבח מקרקעין. לפי הדין, מס רווח הון ומס שבח מקרקעין ששולמו ביתר בדרך של תשלום מקדמה במהלך שנת המס יוחזרו לנישום בצירוף ריבית והפרשי הצמדה ממועד תשלום המס עד מועד … להמשך קריאהאופן שערוך החזרי מס בגין רווחי הון ושבח מקרקעין

עדכוני בדיני מכרזים

ביטול זכייה במכרז עקב איחור קל בתשלום מצד הזוכה בפסק דין שנתן בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 31.7.2018 נדונה השאלה האם ועדת המכרזים הייתה רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז עקב איחורו בתשלום שהיה עליו לשלם בהתאם לתנאי המכרז[1]. פסק הדין עסק במכרז פומבי שפרסמה רשות מקרקעי ישראל להחכרת מקרקעין למגורים במסגרת "תכנית למשתכן". חברה … להמשך קריאהעדכוני בדיני מכרזים

הרשות להגנת הפרטיות מתחילה לבחון אם גופים במשק עומדים בתקנות החדשות

כפי שהבאנו לידיעתכם בעבר, ביום 8.5.2018 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 המחייבות את כלל הגופים והארגונים במשק אשר מאחסנים או מעבדים מאגרי מידע אישי. התקנות קובעות, בין היתר, מהי רמת האבטחה הנדרשת בניהול מאגרי מידע ומהן החובות החלות על בעלים של מאגרי מידע. ביום 7.8.2018 הודיעה הרשות להגנת הפרטיות על הקמת מערך … להמשך קריאההרשות להגנת הפרטיות מתחילה לבחון אם גופים במשק עומדים בתקנות החדשות

הסכם הפצה כהסדר כובל

לפי דיני ההגבלים העסקיים, הסכם בין שני צדדים יהווה "הסדר כובל" אם הוא נעשה בין בני אדם המנהלים עסקים ובמסגרתו לפחות אחד הצדדים מגביל את עצמו באופן שעלול להפחית או למנוע את התחרות בעסקים בינו לבין הצד האחר להסכם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסכם. בעניין הנדון[1] טענה הספקית כי הסכם ההפצה מהווה הסדר … להמשך קריאההסכם הפצה כהסדר כובל

פיצויים בגין ביטול הסכם הפצה שלא כדין

ביום 15.7.2018 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין[1] אשר דן בטענה לביטול הסכם הפצה שלא כדין ופסק פיצויים בסך של למעלה מ-21,000,000 ש"ח לחובת הצד שביטל את ההסכם. באותו מקרה דובר בהסכם הפצה שנחתם בשנת 2010 בין ספקית למפיצה ובמסגרתו קיבלה המפיצה את הזכות הבלעדית להפיץ ולמכור בארץ את המוצרים המיובאים על-ידי הספקית … להמשך קריאהפיצויים בגין ביטול הסכם הפצה שלא כדין

מלחמתו של בית המשפט העליון בהסתלקויות מתוגמלות

ביום 5.8.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] המצמצם את האפשרות של יזמי תובענות ייצוגיות לסיים הליכים ב"הסתלקות מתוגמלת", מה שהיה עד עתה פרקטיקה נפוצה בהליכים מסוג זה. עד לאחרונה, פרקטיקה מקובלת לסיום תובענות ייצוגיות, ובעיקר תובענות שלא היה להן בסיס מספק, הייתה "הסתלקות מתוגמלת" – הצדדים מגיעים להסכמה, בדרך כלל בשלבים מוקדמים מאוד של … להמשך קריאהמלחמתו של בית המשפט העליון בהסתלקויות מתוגמלות