חודש: אוגוסט 2018

עדכוני בדיני מכרזים

ביטול זכייה במכרז עקב איחור קל בתשלום מצד הזוכה בפסק דין שנתן בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 31.7.2018 נדונה השאלה האם ועדת המכרזים הייתה רשאית

קרא עוד >>

הסכם הפצה כהסדר כובל

לפי דיני ההגבלים העסקיים, הסכם בין שני צדדים יהווה "הסדר כובל" אם הוא נעשה בין בני אדם המנהלים עסקים ובמסגרתו לפחות אחד הצדדים מגביל את

קרא עוד >>