הרשעת נושאי משרה בעבירות מסוג אחריות קפידה

ביום 10.1.2018 נתן בית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין[1] הדן בערעור המדינה בגין אי-הרשעת נושאי משרה בכירים בעבירות מסוג אחריות קפידה. בעבירות מסוג "אחריות קפידה" די לתביעה להוכיח כי הנאשם ביצע את המעשה המקים את העבירה (קרי, הוכחת היסוד העובדתי) כדי להקים חזקה כי הנאשם ביצע עבירה פלילית, ואין צורך להוכיח כי הנאשם היה מודע … להמשך קריאההרשעת נושאי משרה בעבירות מסוג אחריות קפידה

זכויות יוצרים של מפתח תוכנה אל מול מזמין הפיתוח

לאחרונה נתן בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין[1] בשאלה מתי תינתן הגנה על זכויות יוצרים בתוכנה שפיתח נותן שירותים אשר הותאמה לצרכיו של הלקוח. באותו מקרה התובע – טכנאי מחשבים, מנהל מערכות ומנהל רשת – העניק שירותי תחזוקה למערכת המחשוב של ישיבה במשך למעלה משבע שנים. במסגרת זו ניתנו לישיבה שירותי תחזוקה תמורת סכום קבוע … להמשך קריאהזכויות יוצרים של מפתח תוכנה אל מול מזמין הפיתוח

הסדר המס החדש לחברות בית

ביום 17.1.2018 פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 שבמסגרתו הוחלף הסדר המס הקיים ל"חברות בית" בהסדר חדש ומפורט. טרם התיקון קבע סעיף 64 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] הסדר תמציתי ולקוני בעניין הגדרתה ומיסויה של חברת בית. בהתאם להסדר זה, חברת בית הוגדרה כחברת מעטים (חברה פרטית, בשליטת חמישה בני אדם לכל … להמשך קריאההסדר המס החדש לחברות בית

התנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים למיזוג בשוק התעופה

ביום 16.7.2017 חברות התעופה אל על וישראייר הגישו לרשות ההגבלים העסקיים הודעות מיזוג מטעמן, בקשר עם הסכם שחתמו ביניהם ולפיו חברת סאן דור, שאל על מחזיקה בה בבעלות מלאה, תרכוש את מלוא הון המניות של ישראייר מידיה של חברת אי די בי תיירות בע"מ בתמורה לתשלום סך של כ-24 מיליון דולר ולהקצאה של 25% ממניות … להמשך קריאההתנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים למיזוג בשוק התעופה

פסיקה תקדימית בארצות הברית קובעת כי שימוש בקוד פתוח עשוי, בנסיבות מסוימות, להוות הפרה של זכויות יוצרים

ביום 27.3.2018 נתן בית המשפט הפדרלי לערעורים במדינת וושינגטון פסק דין[1], אשר נותן פרשנות חדשה ובעלת השלכות רחבות ביותר להגנת "שימוש הוגן" ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים. בית המשפט קבע כי שימוש בקניינה הרוחני של חברה לצורך פיתוח מוצר מתחרה או מוצר המשפיע על השוק שבו אותה חברה בעלת הקניין הרוחני פועלת, לא ייחשב כשימוש הוגן. … להמשך קריאהפסיקה תקדימית בארצות הברית קובעת כי שימוש בקוד פתוח עשוי, בנסיבות מסוימות, להוות הפרה של זכויות יוצרים