גביית מחיר מופרז כניצול כוחו של מונופול לרעה

ביום 17.6.2020 קיבל בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) תביעה ייצוגית כנגד תנובה בעילה של גביית מחיר מופרז המהווה ניצול לרעה של כוח מונופול[1]. בפסק הדין נקבע לראשונה קו הגבול להגדרת מחיר מופרז. מדובר בתובענה תקדימית שהעלתה לדיון שאלה משפטית מורכבת, בנושא שטרם נפסק בישראל. עילה של גביית מחיר נמוך מדי על-ידי בעל מונופולין מוכרת בפסיקה … להמשך קריאהגביית מחיר מופרז כניצול כוחו של מונופול לרעה

אחריותו של בעל שליטה בחברה בעת מכירת השליטה

ביום 18.6.2020 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] המשרטט את גבולותיה של חובת ההגינות המוטלת על בעל שליטה ביחס לפעולותיו כלפי החברה, בייחוד במקרים של "מכירה חובלת" (מכירת מניות השליטה בתנאים המפקירים את החברה לסכנה של "שוד" משאביה). במקרה הנדון קבוצת אנשי עסקים רכשה את השליטה בחברה מבעל השליטה בה. עם רכישת השליטה פעלו אנשי … להמשך קריאהאחריותו של בעל שליטה בחברה בעת מכירת השליטה

התכנית הלאומית של משרד האוצר לקידום צמיחת ענף ההייטק

לקראת הדיונים המתקרבים בכנסת לאישור תקציב המדינה לשנת 2020, פרסם משרד האוצר ביום 25.6.2020 טיוטת תכנית לאומית לקידום צמיחת ענף ההייטק והמובילות הטכנולוגית של מדינת ישראל, על-ידי פיתוח מספר תחומים והטמעת שינויים והקלות. תכנית זו מהווה חלק מחוק ההסדרים אשר יוגש להצבעה במליאת הכנסת ביחד עם תקציב המדינה, ואשר יתקן עשרות חוקים בתחומים רבים כגון … להמשך קריאההתכנית הלאומית של משרד האוצר לקידום צמיחת ענף ההייטק

עסקת מתנה במקרקעין שלא נגמרה ברישום גוברת על עיקול מאוחר בזמן

ביום 5.4.2020 קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי עסקת מתנה במקרקעין, שלא נרשמה לגביה הערת אזהרה ולא הושלמה ברישום בטאבו, גוברת על עיקול מאוחר בזמן שנרשם ביחס לדירה[1]. המקרה הנדון עסק בחייבת, אשר רשומה על שמה דירה שהוטל עליה עיקול לטובת נושיה במסגרת הליכי פשיטת הרגל שבהם היא מצויה. מספר שנים טרם הטלת העיקול … להמשך קריאהעסקת מתנה במקרקעין שלא נגמרה ברישום גוברת על עיקול מאוחר בזמן

המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת השפעת משבר הקורונה על קיום חוזים

ביום 7.7.2020 הוגשו המלצות הצוות הבין-משרדי בממשלה לבחינת השפעות משבר נגיף הקורונה על קיום חוזים. לפי ההמלצות, משבר הקורונה אומנם מהווה אירוע בלתי צפוי, אך במרבית המקרים אינו מקים את פטור הסיכול המנוי בחוק החוזים. יובהר כבר עתה כי מדובר בהמלצות וכי הפרשנות לא בהכרח תאומץ בבתי משפט. לאור משבר הקורונה הקים משרד המשפטים צוות … להמשך קריאההמלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת השפעת משבר הקורונה על קיום חוזים

פסילת הצעה במכרז מחמת הגשת העתק צילומי של כתב הערבות

ביום 13.5.2020 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין[1] שבו נפסק כי הפסדיה של חברה משפחתית אינם ניתנים לקיזוז מהכנסתו של הנישום המייצג בה, לצורך חישוב הכנסתו כעצמאי לענין הביטוח הלאומי. מוסד החברה המשפחתית מוסדר בפקודת מס הכנסה, ולפיו הכנסתה החייבת והפסדיה של חברה במעמד חברה משפחתית מיוחסים לנישום המייצג בה (ככלל, החבר בעל הזכות … להמשך קריאהפסילת הצעה במכרז מחמת הגשת העתק צילומי של כתב הערבות

אין לכפות על בעלי קרקע להתקשר ישירות עם קבוצת רכישה

ביום 24.4.2020 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה[1] של חברי קבוצת רכישה, אשר ביקשו להיכנס בנעליו של היזם ולקיים את התחייבויותיו בהסכם עם בעלי הקרקע. תוצאתו של פסק הדין היא כי חברי קבוצת הרכישה נותרו ללא כל זכות בקרקע. התביעה הוגשה על-ידי חברים בקבוצת רכישה אשר התקשרו עם יזם בהסכמי מכר דירות; היזם מצדו … להמשך קריאהאין לכפות על בעלי קרקע להתקשר ישירות עם קבוצת רכישה

הגבלת מימוש זכות הסירוב הראשונה באופן חלקי

ביום 28.4.2020 נתנה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב החלטה בבקשה לצו מניעה זמני[1] אשר אסר על בעלי מניות להפעיל את זכות הסירוב הראשונה שלהם כלפי עסקה פוטנציאלית לרכישת מניות. בהחלטה נדון עניינה של בעלת מניות בשלוש חברות, אשר מוחזקות על-ידי אותם בעלי המניות ביחס אחזקה זהה בכל אחת מהחברות. התקנון של כל אחת … להמשך קריאההגבלת מימוש זכות הסירוב הראשונה באופן חלקי

הכרה בכספי חילוט כהוצאה בחישוב הכנסתו החייבת של מבצע עבירה

ביום 31.5.2020 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין[1] שבו נקבע כי יש להכיר בכספים שחולטו במסגרת הליך פלילי של מבצע עבירה כהוצאה במסגרת חישוב הכנסתו החייבת לעניין מס הכנסה. במקרה זה נדון עניינו של נישום אשר הורשע בפלילים בעבירות הנוגעות לארגון ועריכה של הימורים ומשחקים אסורים, הלבנת הון והעלמת הכנסות. במסגרת ההליך הפלילי … להמשך קריאההכרה בכספי חילוט כהוצאה בחישוב הכנסתו החייבת של מבצע עבירה

אין בהפסדיה של חברה משפחתית כדי להפחית מדמי הביטוח הלאומי של הנישום המייצג בה

ביום 13.5.2020 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין[1] שבו נפסק כי הפסדיה של חברה משפחתית אינם ניתנים לקיזוז מהכנסתו של הנישום המייצג בה, לצורך חישוב הכנסתו כעצמאי לענין הביטוח הלאומי. מוסד החברה המשפחתית מוסדר בפקודת מס הכנסה, ולפיו הכנסתה החייבת והפסדיה של חברה במעמד חברה משפחתית מיוחסים לנישום המייצג בה (ככלל, החבר בעל הזכות … להמשך קריאהאין בהפסדיה של חברה משפחתית כדי להפחית מדמי הביטוח הלאומי של הנישום המייצג בה