תזכיר חוק ההגבלים העסקיים בעניין הסרת חסמים בתחום הייבוא

כפי שפרסמנו בחודש אפריל 2015, בשנת 2015 רשות ההגבלים העסקיים פרסמה תזכיר חוק לתיקון חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, שעיקרו הרחבת האיסורים וההוראות החלים על בעלי מונופולין גם ליבואנים רשמיים שאינם בעלי מונופולין ואשר יש בהתנהגותם כדי לפגוע בייבוא מקביל. בהמשך להערות הציבור לנוסח התזכיר האמור, ביום 19.7.2017 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים נוסח מעודכן של התזכיר. … להמשך קריאהתזכיר חוק ההגבלים העסקיים בעניין הסרת חסמים בתחום הייבוא

האם שיחה טלפונית אנושית היא "דבר פרסומת" לפי חוק הספאם?

ביום 6.6.2017 נתן בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין[1] הדן בשאלה האם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם") הקובע איסור על הפצת דבר פרסומת ללא הסכמת הנמען, חל גם על שיחת טלפון מגורם אנושי. התביעה הוגשה בגין שיחת טלפון שקיבל התובע מנציגת קופת החולים מכבי אשר הציעה לו שירותי בריאות. התובע, שלא … להמשך קריאההאם שיחה טלפונית אנושית היא "דבר פרסומת" לפי חוק הספאם?

הסדרי המס שיחולו בשינוי תנאי האופציות במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד ובעת הקצאת יחידות מניה לעובדים

ביום 16.7.2017 פרסמה רשות המסים שתי החלטות מיסוי בהסכם בנושא אופציות לעובדים. החלטת מיסוי 8597/17 – שינוי תנאי האופציות במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד חברה פרטית תושבת ישראל הקצתה לעובדיה אופציות לרכישת מניותיה במסלול רווח הון באמצעות נאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. לפי תוכנית האופציות של החברה, עובד המסיים את עבודתו בחברה יהיה זכאי … להמשך קריאההסדרי המס שיחולו בשינוי תנאי האופציות במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד ובעת הקצאת יחידות מניה לעובדים

זכאות מתווך עסקי לדמי תיווך ו"הרמת מסך מדומה"

ביום 5.6.2017 נתן בית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין[1] בעניין התנאים שבהם יהיה זכאי מתווך עסקי לדמי תיווך והתנאים שבהם יתעלם בית המשפט ממסך ההתאגדות המפריד בין חברה לבעלי מניותיה. התביעה הוגשה על-ידי מתווך עסקי אשר תיווך בין איש עסקים ישראלי לבין איש עסקים מחו"ל בעסקה של רכישת תאגיד בבולגריה וקבלת מימון לרכישת מניותיה של … להמשך קריאהזכאות מתווך עסקי לדמי תיווך ו"הרמת מסך מדומה"