האיסור להפעיל מקום ציבורי שלא בוצעו בו התאמות נגישות נכנס לתוקף

בשנת 2005 נוסף לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 פרק העוסק בנגישות (פרק ה'1) המסדיר בין היתר את החובה לבצע התאמות נגישות ב"מקום ציבורי" וב"הספקת שירות ציבורי". ביום 22.6.2019 נכנס לתוקף סעיף 19ח(ה) לחוק הקובע איסור על הפעלת מקום ציבורי, אלא אם כן בוצעו בו התאמות נגישות. ביצוע התאמות נגישות ב"מקום ציבורי" "מקום ציבורי" … להמשך קריאההאיסור להפעיל מקום ציבורי שלא בוצעו בו התאמות נגישות נכנס לתוקף

שמות שאינם ניתנים לרישום כסימני מסחר

רישום סימן מסחר הוא מהלך שבו עוסק מסוים מפקיע סימנים מנחלת הכלל במטרה להבדיל עצמו מהכלל תוך בניית מוניטין ומניעה מהציבור את האפשרות לעשות בו שימוש. סימן מסחר יכול להיות מורכב מאותיות, סמל גרפי, או שילוב של השניים. בפסק דין שניתן לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב[1] עמד בית המשפט על ההבדל בין סוגי … להמשך קריאהשמות שאינם ניתנים לרישום כסימני מסחר

אחריות הרשות לניירות ערך לנזק שנגרם למשקיעים

ביום 24.6.2019 נתן בית המשפט המחוזי בתל-אביב (המחלקה הכלכלית) פסק דין[1] הנוגע להיקף אחריותה של הרשות לניירות ערך לנזק שנגרם למשקיעים כתוצאה מאי-פיקוח של הרשות על פעילותה של חברה ציבורית שבה השקיעו המשקיעים את כספיהם. בית המשפט דן בתביעות שעניינן בחברה שסיפקה שירות מסחר אוטומטי באמצעות אלגוריתם לקבלת החלטות בהשקעה. בתביעות נטען כי על הרשות … להמשך קריאהאחריות הרשות לניירות ערך לנזק שנגרם למשקיעים

אופציות לעובדים המקנות זכות לדיבידנד בלבד

​פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת[1] שניתן ביום 4.7.2019 דן בסיווג הכנסה שנצמחה לעובד כתוצאה מחלוקת דיבידנד, כאשר מקור הדיבידנד במניות המקנות זכות לדיבידנד בלבד אשר הוקצו לעובד בהקצאה באמצעות נאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961. באותו מקרה, בשנת 2010 הקצתה חברה לעובד בכיר, בהקצאה באמצעות נאמן, מניות המקנות זכות … להמשך קריאהאופציות לעובדים המקנות זכות לדיבידנד בלבד