מבחן מכירת מלוא זכויות המוכר בדירה כתנאי לזכאות לפטור ממס שבח

פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 קובע תנאי סף מצטברים שבהתקיימם זכאי מוכר דירת מגורים לפטור ממס שבח. בין היתר, על המוכר למכור את מלוא זכויותיו בדירת המגורים המזכה[1]. מוכר שמותיר בידיו חלק מהזכויות בדירה, לא יהיה זכאי לאיזה מהפטורים שבפרק. ביום 4.5.2017 נתנה ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בית … להמשך קריאהמבחן מכירת מלוא זכויות המוכר בדירה כתנאי לזכאות לפטור ממס שבח

בחינת גמירות דעתם של צדדים להתקשר בהסכם באמצעות אמוטיקונים  

ביום 24.2.2017 נתן בית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה פסק דין שבו כוונת הצדדים להתקשר בהסכם נבחנה באמצעות אמוטיקונים ("אמוג'י") שנכללו בהודעות טקסט (WhatsApp) אשר הוחלפו בין הצדדים. התביעה הוגשה על-ידי בעל דירה אשר ניהל משא ומתן עם שוכרים פוטנציאליים. לאחר שהשוכרים הפוטנציאליים ביקרו בדירה פעמיים, שלחה לו אחת מהם הודעת טקסט אשר כללה סימנים גראפיים … להמשך קריאהבחינת גמירות דעתם של צדדים להתקשר בהסכם באמצעות אמוטיקונים  

באיזו מדינה תידון תביעה ייצוגית שהגישו משקיעים זרים נגד חברה ישראלית?

ביום 15.5.2017 נתנה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין המעצב ובוחן את השיקולים המנחים בהחלטה האם תביעה של משקיעים זרים נגד חברה ישראלית תידון בבית המשפט הישראלי. במקרה הנדון מחזיקים אנגליים של אגרות חוב של חברה ישראלית שהונפקו באנגליה, הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית בטענה כי גיוס … להמשך קריאהבאיזו מדינה תידון תביעה ייצוגית שהגישו משקיעים זרים נגד חברה ישראלית?

תחולת "חוק הספאם" על סוגי מסרים שבהם קיים אינטרס מסחרי עקיף

סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם") אוסר על מפרסם לשגר "דבר פרסומת" בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען. בחודש פברואר האחרון כתבנו אודות דרישת הסעיף ל"הסכמה מפורשת" מצד הנמען; כעת נציג התייחסות של בית המשפט לשאלה מהו "דבר פרסומת" כמשמעו בחוק. בתביעות העוסקות בחוק הספאם נדרשים לעיתים בתי המשפט להכרעה בשאלה … להמשך קריאהתחולת "חוק הספאם" על סוגי מסרים שבהם קיים אינטרס מסחרי עקיף

אחריותם של יצרן ומשווק לסימון טובין לפי חוק הגנת הצרכן

  ביום 3.5.2017 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) החלטה אשר דנה בחובתם של יצרן זר ומשווק לעמוד בהוראות הדין הישראלי בעניין סימון טובין. סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983, מחייבים סימון טובין הנמכרים בארץ בעברית. סעיף 3 לצו קובע את הפרטים המחויבים בסימון, וביניהם: ארץ הייצור של הטובין, … להמשך קריאהאחריותם של יצרן ומשווק לסימון טובין לפי חוק הגנת הצרכן