החובות החלות על נושאי משרה ומתי יתערב בית המשפט בהחלטותיהם

  ביום 28.12.2016 נתן בית המשפט העליון פסק דין מקיף שבו הכריז לראשונה באופן ברור על הטמעתו של כלל שיקול הדעת עסקי (Business Judgement Rule) בדין הישראלי ודן במקרים שבהם יתערבו בתי המשפט בהחלטות עסקיות שקיבלה הנהלת החברה. חוק החברות מחיל על נושא משרה בחברה שתי חובות: הראשונה היא חובת זהירות כלפי החברה שחב בה … להמשך קריאההחובות החלות על נושאי משרה ומתי יתערב בית המשפט בהחלטותיהם

טיוטת גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית (הכתבת מחיר על-ידי ספק לקמעונאי ולמפיץ)

  ביום 12.1.2017 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים טיוטת גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית, קרי הסדרים שבהם גורם אחד בשרשרת האספקה של טובין (למשל, הספק) מכתיב לגורם הנמצא בשלב עוקב בשרשרת האספקה (למשל, הקמעונאי) את המחיר שבו יציע השני את הטובין. הסדרים אלו נודעים כהסדרי "Resale Price Maintenance" ("RPM"). טיוטת גילוי הדעת עוסקת בעיקר … להמשך קריאהטיוטת גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית (הכתבת מחיר על-ידי ספק לקמעונאי ולמפיץ)

משלוח דבר פרסומת ללא הסכמה מפורשת והסרה מרשימת התפוצה לפי "חוק הספאם"

  ביום 18.12.2016 קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב באופן חלקי בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד סלקום, בעניין הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם"). בהחלטה דן בית המשפט באפשרותו של מפרסם לשלוח דבר פרסומת בלא קבלת הסכמה מפורשת מהנמען ובחובת המפרסם לאפשר לנמען להסיר עצמו מרשימת התפוצה באופן נוח ופשוט. … להמשך קריאהמשלוח דבר פרסומת ללא הסכמה מפורשת והסרה מרשימת התפוצה לפי "חוק הספאם"

מיסוי אופציות שהוענקו לדירקטור בחברה

  ביום 19.1.2017 נתן בית המשפט העליון פסק דין בשאלת אופן המיסוי של אופציות שהוענקו לדירקטור בחברה בתמורה לפועלו בתפקיד. במקרה זה דן בית המשפט בעניינו של רופא מומחה אשר כיהן כדירקטור בחברה ציבורית בתחום התעשייה הרפואית בין השנים 2010-1991. בסוף שנת 2003 מימש הדירקטור אופציות שקיבל בשנים 1996-1994 (בטרם הוחל סעיף 102 לפקודה גם … להמשך קריאהמיסוי אופציות שהוענקו לדירקטור בחברה

החובות החלות על נושאי משרה ומתי יתערב בית המשפט בהחלטותיהם

  ביום 28.12.2016 נתן בית המשפט העליון פסק דין מקיף שבו הכריז לראשונה באופן ברור על הטמעתו של כלל שיקול הדעת עסקי (Business Judgement Rule) בדין הישראלי ודן במקרים שבהם יתערבו בתי המשפט בהחלטות עסקיות שקיבלה הנהלת החברה. חוק החברות מחיל על נושא משרה בחברה שתי חובות: הראשונה היא חובת זהירות כלפי החברה שחב בה … להמשך קריאההחובות החלות על נושאי משרה ומתי יתערב בית המשפט בהחלטותיהם

טיוטת גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית (הכתבת מחיר על-ידי ספק לקמעונאי ולמפיץ)

  ביום 12.1.2017 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים טיוטת גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית, קרי הסדרים שבהם גורם אחד בשרשרת האספקה של טובין (למשל, הספק) מכתיב לגורם הנמצא בשלב עוקב בשרשרת האספקה (למשל, הקמעונאי) את המחיר שבו יציע השני את הטובין. הסדרים אלו נודעים כהסדרי "Resale Price Maintenance" ("RPM"). טיוטת גילוי הדעת עוסקת בעיקר … להמשך קריאהטיוטת גילוי דעת בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית (הכתבת מחיר על-ידי ספק לקמעונאי ולמפיץ)

משלוח דבר פרסומת ללא הסכמה מפורשת והסרה מרשימת התפוצה לפי "חוק הספאם"

  ביום 18.12.2016 קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב באופן חלקי בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד סלקום, בעניין הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם"). בהחלטה דן בית המשפט באפשרותו של מפרסם לשלוח דבר פרסומת בלא קבלת הסכמה מפורשת מהנמען ובחובת המפרסם לאפשר לנמען להסיר עצמו מרשימת התפוצה באופן נוח ופשוט. … להמשך קריאהמשלוח דבר פרסומת ללא הסכמה מפורשת והסרה מרשימת התפוצה לפי "חוק הספאם"

מיסוי אופציות שהוענקו לדירקטור בחברה

  ביום 19.1.2017 נתן בית המשפט העליון פסק דין בשאלת אופן המיסוי של אופציות שהוענקו לדירקטור בחברה בתמורה לפועלו בתפקיד. במקרה זה דן בית המשפט בעניינו של רופא מומחה אשר כיהן כדירקטור בחברה ציבורית בתחום התעשייה הרפואית בין השנים 2010-1991. בסוף שנת 2003 מימש הדירקטור אופציות שקיבל בשנים 1996-1994 (בטרם הוחל סעיף 102 לפקודה גם … להמשך קריאהמיסוי אופציות שהוענקו לדירקטור בחברה