הצעת חוק בעניין הקלות מס במיזוג ופיצול של חברות – שינויי מבנה

  ביום 13.2.2017 פורסמה הצעת חוק לתיקון הוראות חלק ה2 לפקודת מס הכנסה. הצעת החוק מסדירה את התנאים שבהתאם להם שינויי מבנה, כגון מיזוג ופיצול של חברות והעברת נכסים, לא יחויבו במס. מטרתו העיקרית של התיקון המוצע היא הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס בביצוע שינויי המבנה ומתן מענה הולם לצורכי אותן חברות, ובפרט … להמשך קריאההצעת חוק בעניין הקלות מס במיזוג ופיצול של חברות – שינויי מבנה

ייצוג נפרד לחברה בתביעה נגזרת

  במסגרת הליך התביעה הנגזרת ניתנת לבעל מניות או לחבר דירקטוריון בחברה האפשרות להגיש תובענה בשם החברה, בגין עילת תביעה של החברה, וזאת במקרים שבהם החברה אינה מעוניינת לעשות זאת. מנגנון זה נועד, בין היתר, למצבים שבהם לחברה קיימת עילת תביעה כנגד דירקטורים, נושאי משרה או בעלי שליטה בה בגין התנהלותם אשר פגעה בחברה, אך … להמשך קריאהייצוג נפרד לחברה בתביעה נגזרת

טענה לחוסר תום לב במשא ומתן יכולה להיות גם טענת הגנה נגד התביעה

  ביום 29.1.2017 נתן בית המשפט העליון פסק דין בנושא חובת תום הלב שבה חבים צדדים למשא ומתן, והאפשרות של נתבע להתגונן בתביעה בטענה כי הצד שכנגד נהג בניגוד לחובת תום הלב האמורה. סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 קובע את חובת תום הלב החלה על צדדים המנהלים משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה. … להמשך קריאהטענה לחוסר תום לב במשא ומתן יכולה להיות גם טענת הגנה נגד התביעה

עילת תביעה שעניינה גביית מחיר מופרז על-ידי מונופול

  ביום 29.1.2017 דן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) בבקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה גביית מחיר מופרז ולא הוגן בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. המבקש, חקלאי מצפון הארץ, הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשם כל צרכני האשלג בישראל (או צרכנים בישראל של מוצרים שהאשלג מהווה רכיב בהם). לטענת המבקש, מפעלי ים המלח ניצלה … להמשך קריאהעילת תביעה שעניינה גביית מחיר מופרז על-ידי מונופול