אי-גילוי העובדה שלדירה אין היתר בנייה – חוסר תום לב במשא ומתן

ביום 26.12.2018 נתן בית משפט השלום בתל אביב פסק דין[1] המטיל חובה על מוכר דירה שנבנתה ללא היתר בנייה לגלות על כך לרוכש במהלך המשא ומתן. בשנת 2008 התקשרו הצדדים בהסכם לרכישת דירה הממוקמת בקומת גג של בניין במתחם התחנה המרכזית הישנה בתל אביב. לאחר חתימת ההסכם ולאחר ששולמה מרבית התמורה, התגלה לרוכש כי הדירה … להמשך קריאהאי-גילוי העובדה שלדירה אין היתר בנייה – חוסר תום לב במשא ומתן

תחולת חוק השקעות משותפות בנאמנות על קרנות גידור וחובת גילוי נאות למשקיעים

ביום 30.1.2019 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין[1] הקובע כי חוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 חל על קרנות גידור וכי הסכמת משקיעים למעבר בין קרנות השקעה או בין מסלולי השקעה מחייבת קבלת הסכמה מודעת ומפורטת מהם. התובעים הם 115 משקיעים אשר השקיעו את כספם באמצעות קרן גידור בשם קרן אינטגרל ומספר ישויות משפטיות … להמשך קריאהתחולת חוק השקעות משותפות בנאמנות על קרנות גידור וחובת גילוי נאות למשקיעים

סיווג הכנסה ממכירת ניירות ערך כהכנסה פירותית או כהכנסה הונית

ביום 26.12.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] הקובע כי רווח שהפיקו בעלי שליטה בחברה ממכירת ניירות ערך באותה החברה היווה, בנסיבות העניין, הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, החייבת במס בשיעור המס השולי החל על הכנסות הנישומים (ולא בשיעור מס רווח הון, הנמוך יותר). חלק חשוב מפסק הדין הוא דעת היחיד של השופט גרוסקופף … להמשך קריאהסיווג הכנסה ממכירת ניירות ערך כהכנסה פירותית או כהכנסה הונית

טיוטת גילוי דעת בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי

ביום 3.2.2019 פרסמה רשות התחרות (שמה החדש של הרשות להגבלים עסקיים) טיוטת גילוי דעת בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי. הטיוטה תעמוד לעיון הציבור ולהערותיו עד ליום 11.3.2019. טיוטת גילוי הדעת מפורסמת בעקבות תיקון מס' 21 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (שמו החדש של חוק ההגבלים העסקיים), אשר נכנס לתוקפו ביום 10.1.2019 ואשר, בין היתר, הרחיב … להמשך קריאהטיוטת גילוי דעת בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי