ביטול הסכם מכר על-ידי קבלן מחמת סירוב הרוכש לקבל את הדירה לחזקתו

ביום 6.11.2019 נתן בית המשפט המחוזי בתל-אביב פסק דין[1] העוסק בשאלה האם קבלן רשאי לבטל הסכם מכר לרכישת דירה מחמת סירוב הרוכש לקבל את החזקה בדירה, וזאת למרות שהרוכש שילם כבר את מלוא התמורה. בעניין זה נדון עניינם של קבלן שהקים פרויקט מגורים באשקלון ואחד מרוכשי הדירות בפרויקט. כשהגיע המועד למסירת החזקה בדירה הרוכש אמנם … להמשך קריאהביטול הסכם מכר על-ידי קבלן מחמת סירוב הרוכש לקבל את הדירה לחזקתו

גביית חוב מס של חברה מבעלי השליטה בה

ביום 31.10.2019 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] בסוגיית גביית חוב ארנונה של חברה מבעלי השליטה בה. פסק הדין עוסק בפרשנות הוראת סעיף 119א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 המאפשר גביית חוב מס מאדם שמלכתחילה לא היה החוב שלו, בנסיבות של "הברחת" נכסים או פעילות מחברה. פסק הדין נסוב סביב יישום סעיף 8(ג) לחוק … להמשך קריאהגביית חוב מס של חברה מבעלי השליטה בה

ביטול הסכם לוויתור על מניות מייסד בחברת הזנק בעילת עושק

ביום 6.8.2019 נתן בית המשפט המחוזי בתל-אביב[1] פסק דין בתביעה שהוגשה על-ידי אחד ממייסדיה של חברת הזנק, שעניינה הסכם לוויתור על מניות החברה וביטולו מחמת עושק. חוק החוזים[2] מונה מספר עילות אשר בגינן רשאי צד לחוזה להביא באופן עצמאי לביטולו, אחת מהן היא עילת העושק. עילה זו מאפשרת למי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד … להמשך קריאהביטול הסכם לוויתור על מניות מייסד בחברת הזנק בעילת עושק

החלת דיני התחרות הישראליים על מעשים שנעשו מחוץ לישראל על-ידי חברות זרות שיש בהם פגיעה ממשית בתחרות בישראל

ביום 8.9.2019 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) החלטה[1] הקובעת כי בנסיבות מסוימות, יש לפרש את דיני ההגבלים העסקיים בישראל כבעלי תחולה אקס-טריטוריאלית. באותו עניין נדונה בקשה לאישור אשר הוגשה נגד חמש יצרניות של משאיות בטענה כי היו צד לקרטל בינלאומי לתיאום מחירי משאיות ולהסדרים כובלים נוספים בין השנים 1997 ל-2011 באופן שגרם לעליית מחיר … להמשך קריאההחלת דיני התחרות הישראליים על מעשים שנעשו מחוץ לישראל על-ידי חברות זרות שיש בהם פגיעה ממשית בתחרות בישראל

איסור אפליה בהליך קבלה לעבודה

ביום 8.9.2019 נתן בית בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק דין[1] העוסק בסוגיית אפליה בהליך קבלה לעבודה. במקרה הנדון, התובעת היא רופאת שיניים מאז שנת 2015, אשר במהלך ניסיונותיה למציאת עבודה במקצועה נענתה למודעה שפורסמה על-ידי מרפאה וזומנה לראיון עבודה. התובעת הגיעה לראיון כשהיא עוטה חיג'אב, כמקובל בדת המוסלמית אצל אישה דתייה. במהלך ראיון … להמשך קריאהאיסור אפליה בהליך קבלה לעבודה