חודש: נובמבר 2019

החלת דיני התחרות הישראליים על מעשים שנעשו מחוץ לישראל על-ידי חברות זרות שיש בהם פגיעה ממשית בתחרות בישראל

ביום 8.9.2019 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) החלטה[1] הקובעת כי בנסיבות מסוימות, יש לפרש את דיני ההגבלים העסקיים בישראל כבעלי תחולה אקס-טריטוריאלית. באותו עניין

קרא עוד >>