דרישת תום הלב ב"תקנת השוק" במקרקעין

ביום 19.9.2019 נתן בית משפט המחוזי בחיפה פסק דין[1] בעניין "תקנת השוק" במקרקעין[2]. "תקנת השוק" קובעת כי אדם שרכש נכס מקרקעין בתום לב ובתמורה תוך שהוא מסתמך על האופן שבו הנכס רשום בפנקסי המקרקעין, זכויותיו בנכס יקבלו תוקף אף אם הרישום שעליו הוא הסתמך לא היה נכון. בעניין הנדון התובע ירש את דירת הוריו ובהתאם … להמשך קריאהדרישת תום הלב ב"תקנת השוק" במקרקעין

פיצוי בעלי מניות בשל ניכוי מס ביתר בידי נאמן

 שיעור המס שיש לנכות במקור מתשלום פלוני תלוי בפרמטרים שונים ועשוי להיות נתון לפרשנויות שונות. כיוון שניכוי מס בחסר מהווה עבירה ועלול לגרור דרישה מצד רשויות המס להשלמת המס בידי המנכה (בתוספת הפרשי ריבית, הצמדה וקנסות), גופים מנכים נוטים לנקוט עמדה שמרנית ביחס לשיעור המס שינוכה במקור. באפשרות הנישום לפנות אל רשויות המס ולנהל מולן … להמשך קריאהפיצוי בעלי מניות בשל ניכוי מס ביתר בידי נאמן

קטגוריות כללי

מתן הוראות ליבואן ישיר מאת הממונה על התחרות לצורך מניעת פגיעה ביבוא מקביל ובתחרות

הממונה על התחרות עשתה לראשונה שימוש בסמכותה להורות ליבואן ישיר כיצד לנהוג כדי למנוע פגיעה ביבוא מקביל ובתחרות, אשר הוענקה לה בתיקון לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 מיום 26.7.2018. ההוראה מסמיכה את הממונה לתת הוראות ליבואן ישיר בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בתחרות, וזאת במקרים שבהם כתוצאה ממעמדו או מהתנהגותו של יבואן ישיר קיים … להמשך קריאהמתן הוראות ליבואן ישיר מאת הממונה על התחרות לצורך מניעת פגיעה ביבוא מקביל ובתחרות

קטגוריות כללי