תיקון ליקויים ברכוש משותף המסבים נזק רק לחלק מהדיירים

סוגיית האחריות לתיקון ליקויים המתהווים ברכוש משותף, בין אם מדובר בבניין למגורים ובין אם מדובר בנכס מסחרי, מגיעה לפתחו של בית המשפט חדשות לבקרים. פעמים רבות, למרות שאין מחלוקת כי מקור הליקוי הוא ברכוש המשותף של הבניין, הנזק שנגרם כתוצאה מהליקוי פוגע רק בחלק מבעלי הזכויות בנכס (למשל מקרה שבו נזילה שמקורה בגג משותף של … להמשך קריאהתיקון ליקויים ברכוש משותף המסבים נזק רק לחלק מהדיירים

שינויים במיסוי עסקאות בדירות מגורים החל מיום 1.1.2018

בחודש אוגוסט 2013 תוקן חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בתיקון משמעותי שהחיל רפורמה במיסוי דירות מגורים בישראל. תקופת המעבר אשר נקבעה ברפורמה, לשנים 2017-2014, כללה הוראות מעבר אשר תוקפן פג ביום 31.12.2017. לפיכך, ביום 1.1.2018 נכנסו לתוקף מספר שינויים במיסוי עסקאות בדירות מגורים, ובין היתר כמפורט להלן: 1. שיעור מס לינארי מוטב לדירות שהתקבלו … להמשך קריאהשינויים במיסוי עסקאות בדירות מגורים החל מיום 1.1.2018

הנטל הראייתי בהוכחת מתנה

ביום 25.1.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] העוסק בשאלה מהם גבולותיה של "חזקת המתנה" ועל מי חל הנטל הראייתי בהוכחת מתנה. באותו מקרה דובר על אישה מבוגרת (המבקשת) אשר התיידדה עם אדם שהיה מסייע לה בעניינים שונים (המשיב), מבלי שיש ביניהם קשר משפחתי. השניים הכירו לאחר שהמשיב ביצע תיקונים שונים בביתה, כאשר במשך הזמן … להמשך קריאההנטל הראייתי בהוכחת מתנה

תיקון ל"חוק הספאם" – הפסקת משלוח דברי פרסומת עם סיום עסקה מתמשכת

סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 נחקק בשנת 2008 ונודע בכינויו "חוק הספאם". חוק הספאם אוסר על מפרסם לשגר דבר פרסומת באמצעות פקס, הודעת דוא"ל, SMS או מערכת חיוג אוטומטי, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען בכתב (אלא בהתקיים תנאים מסוימים[1]). עוד קובע החוק כי הנמען רשאי לחזור בו מהסכמתו לקבל דברי פרסומת … להמשך קריאהתיקון ל"חוק הספאם" – הפסקת משלוח דברי פרסומת עם סיום עסקה מתמשכת

חובת המעסיק למצוא לעובד תפקיד חלופי במקום העבודה בטרם פיטוריו

ביום 17.1.2018 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין[1] הקובע את חובתו של מעסיק לחפש תפקיד חלופי לעובד במקרה שבו המעסיק מפסיק את עבודתו של העובד בתפקידו הנוכחי. בפסק הדין נדון עניינו של עובד אשר עבד במקום עבודה במשך 29 שנה ופוטר בהיותו בן 63. העובד עבד בתפקיד מסוים בחברה במשך 21 שנה ולאחר מכן … להמשך קריאהחובת המעסיק למצוא לעובד תפקיד חלופי במקום העבודה בטרם פיטוריו

מיסוי מטבעות וירטואליים

ביום 19.2.2018 פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי בנושא מיסוי ‏פעילות ‏באמצעי תשלום ‏מבוזר (המכונים "מטבעות וירטואליים"). מטרת‏ החוזר היא לפרט בפני קהל הנישומים את עמדת הרשות  בנושא היבטי המס הכרוכים בפעילות במטבעות וירטואליים, לרבות עמדתה באשר לחובות הדיווח הכרוכות בפעילות זו. בחוזר זה ממשיכה רשות המיסים להיאחז בעמדתה שבאה לידי ביטוי בעבר, הן בטיוטת החוזר … להמשך קריאהמיסוי מטבעות וירטואליים