חובת עוסק לספק לצרכנים מידע רלבנטי ונכון בנוגע לטובין לפני מועד הרכישה

ביום 2.11.2017 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] שבו קבע כי חובתו של משווק לספק לצרכן מידע רלבנטי ונכון על אריזת המוצר, ואין להסתפק בכך שהמידע המדויק נמצא במסמך שלצרכן אין גישה אליו טרם הרכישה. באותו עניין הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברה שייבאה ושיווקה בישראל ערכות ביתיות לגילוי הריון שעל אריזתן נכתב באופן … להמשך קריאהחובת עוסק לספק לצרכנים מידע רלבנטי ונכון בנוגע לטובין לפני מועד הרכישה

חובות חדשות על בעלי מאגרי מידע המאחסנים מידע אישי

תקנות הגנת הפרטיות בעניין אבטחת מידע ביום 8.5.2018 ייכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 הקובעות מהי רמת האבטחה הנדרשת בניהול מאגרי מידע[1] המאחסנים מידע אישי. עם כניסתן לתוקף התקנות תחייבנה את כלל הגופים והארגונים במשק אשר מאחסנים או מעבדים מאגרי מידע אישי. התקנות החדשות מטילות על בעל מאגר מידע חובות המשתנות בהתאם למידע … להמשך קריאהחובות חדשות על בעלי מאגרי מידע המאחסנים מידע אישי

אימתי יחול חוק המכר (דירות) על מוכר פרטי

  חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 מסדיר את התנהלות השוק הפרטי בתחום מכר הדירות באמצעות קביעת הסדרים מחייבים בין המוכר לרוכש בשני מישורים מרכזיים: חובת גילוי מצד המוכר ואחריות המוכר להתאמת הדירה. התכלית המרכזית של החוק היא להסדיר את אחריותן של חברות הבנייה שעוסקות בשיווק דירות כלפי רוכשי דירות, אולם תחולתו איננה מוגבלת לחברות בנייה. החוק … להמשך קריאהאימתי יחול חוק המכר (דירות) על מוכר פרטי

דיווח לרשות המיסים על עסקאות היי-טק הכוללות תמורה עתידית

ביום 22.11.2017 פרסמה רשות המיסים טיוטת חוזר מקצועי להערות הציבור בנושא עסקה‏ למכירת ‏זכויות ‏בתאגיד ‏הכוללת ‏תמורות ‏שיועברו ‏למוכר ‏במועדים ‏עתידיים. לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], אירוע המס בעסקאות מכירת נכס הון חל ביום חתימת הסכם המכר ("מועד העסקה"). הכלל הוא כי התמורה לצרכי מס בעסקה היא סך כל התמורה שסוכמה בין הצדדים, בין … להמשך קריאהדיווח לרשות המיסים על עסקאות היי-טק הכוללות תמורה עתידית