חודש: נובמבר 2018

עדכונים בדיני מיסים

רשות המיסים מאפשרת הליך מקוצר להעברת זכויות בחברה לחו"ל ללא חבות במס בחירת מקום הקמת החברה מונע לעתים רבות משיקולים אשר משתנים לאורך שנות פעילותה.

קרא עוד >>