ועדה מקומית לתכנון ולבניה איננה רשאית לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר (להבדיל משימוש חורג מתכנית)

ביום 1.1.2019 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] אשר עסק בשאלה האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר (להבדיל מבקשה לשימוש חורג מתכנית) מהווה אירוע מס המקים חבות בהיטל השבחה בהתאם לסעיף 1(א) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. סעיף 1(א) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה קובע כי השבחה המקימה חבות בהיטל השבחה היא "עליית שוויים … להמשך קריאהועדה מקומית לתכנון ולבניה איננה רשאית לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר (להבדיל משימוש חורג מתכנית)

החלת מס רווח הון אחיד וייחוס תמורה למוניטין אישי

בפסק דין שניתן ביום 15.12.2018 על-ידי בית המשפט המחוזי מרכז[1] נפסק כי מכירת מניות בחברה ציבורית שהוקמה כפרטית לפני שנת 2003 תמוסה במס רווח הון בשיעור אחיד של 25% בלבד. בנוסף, נפסק כי בנסיבות העניין, חלק מהתמורה שהתקבלה בעד מכירת המניות ייוחס למוניטין אישי שהועבר אליה. את הערעור הגיש מר שלמה ריזמן, שהקים בשנת 1986 … להמשך קריאההחלת מס רווח הון אחיד וייחוס תמורה למוניטין אישי

תיקון לחוק המקרקעין בעניין רישום מקרקעין תלת-ממדי

ביום 19.12.2018 פורסם תיקון לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 בעניין רישום מקרקעין תלת ממדי[1]. התיקון נועד לאפשר הפרדת בעלות בקרקע ליחידות תלת-ממדיות שיהוו נושא נפרד לעסקאות ולזכויות ואת רישומן של עסקאות רצוניות ביחידות אלו. רישום כאמור מאפשר שימושים שונים בקרקע המחולקת ליחידות מרחביות שונות וכן חלוקה גמישה יותר של הקרקע. במצב המשפטי טרם התיקון לא ניתן היה … להמשך קריאהתיקון לחוק המקרקעין בעניין רישום מקרקעין תלת-ממדי

תובענות ייצוגיות בעילת תמחור מופרז כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

לאחרונה התקבלו בבית המשפט שתי החלטות בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות בעילה של ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי בקביעת תמחור מופרז. בהחלטות נקבע מתי תמחור מופרז יכול לשמש עילה בתובענה ייצוגית. עניין שטראוס בפסק הדין הראשון שניתן על-ידי בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) ביום 16.1.2019 דחה בית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת שטראוס[1] בעילה … להמשך קריאהתובענות ייצוגיות בעילת תמחור מופרז כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

תיקון חוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי

ביום 10.1.2019 פורסם תיקון לחוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי[1], אשר משנה את שמו של חוק ההגבלים העסקיים ל"חוק התחרות הכלכלית". כפי שפרסמנו בחודש דצמבר 2017, מטרת התיקון לחוק להעמיק ולמקד את פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים, שמעתה תיקרא "רשות התחרות", בפעילויות שטמון בהן נזק פוטנציאלי לתחרות ולציבור ואשר מעלות את יוקר … להמשך קריאהתיקון חוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי