אישור חלוקה לבעלי המניות בחברה שאיננה עומדת במבחן הרווח

כלל יסוד בדיני החברות הקבוע בסעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 קובע שעל מנת לבצע חלוקה לבעלי מניותיה, חברה נדרשת לעמוד בשני מבחנים מצטברים: מבחן הרווח – חברה רשאית לבצע חלוקה לבעלי מניותיה רק מתוך רווחיה, כאשר לעניין זה "רווחים" מוגדרים כ"יתרת עודפים או עודפים שנצברו בשנתיים האחרונות, לפי הגבוה מבין השניים, והכל על פי הדוחות … להמשך קריאהאישור חלוקה לבעלי המניות בחברה שאיננה עומדת במבחן הרווח

נאמן שמונה מטעם נושי חייב בפשיטת רגל איננו יכול להגיש תביעה בשם הנושים כנגד צד שלישי

ביום 6.3.2019 נתן בית המשפט המחוזי בירושלים החלטה[1] הנוגעת לאפשרות של נאמן על נכסי חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל לייצג נושים בתביעה נגד צד שלישי. באותו מקרה החייב, עורך דין במקצועו, הונה לקוחות בסכום של מיליוני שקלים. במקביל להליך פלילי הגישו הלקוחות (הנושים) בקשה למתן צו כינוס נכסיו של עורך הדין, והוא הוכרז פושט רגל. … להמשך קריאהנאמן שמונה מטעם נושי חייב בפשיטת רגל איננו יכול להגיש תביעה בשם הנושים כנגד צד שלישי

שקילת שיקולי תחרות בעריכת מכרזים

תוצאות מכרז הלכה למעשה קובעות פעמים רבות את זהות השחקנים בשוק מסוים ואת מידת התחרות שתתקיים בו. לכן, יש חשיבות מרובה לכך שעורך המכרז יהיה מודע להשפעת המכרז על מאפייני השוק וישתמש בצורה יזומה באמצעים פרו-תחרותיים. רשות התחרות פרסמה לאחרונה טיוטת מסמך להערות הציבור בנושא שקילת שיקולי תחרות בעריכת מכרזים. המסמך מפרט את החששות התחרותיים … להמשך קריאהשקילת שיקולי תחרות בעריכת מכרזים

כללים מנחים ליישום חריג בחוק הספאם

בשנת 2008 נחקק סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם") האוסר על משלוח דבר פרסומת באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, דואר אלקטרוני או מסרון, מבלי שנתקבלה הסכמת הנמען מראש. לכלל זה קיימים מספר חריגים בחוק, אחד מהם נוגע לשליחת דבר פרסומת על-ידי עוסק לנמען אשר נמנה על רשימת לקוחותיו של העוסק. חריג זה … להמשך קריאהכללים מנחים ליישום חריג בחוק הספאם