האם נכס ששימש למגורים שלא כדין ייחשב "דירה" לצורכי חוק מיסוי מקרקעין?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 קובע מספר תנאי סף מצטברים שבהתקיימם זכאי מוכר דירת מגורים לפטור ממס שבח או להטבות בחישוב מס השבח, ובין היתר ל"חישוב לינארי מוטב"[1]. אחד התנאים הוא כי הנכס הנמכר נחשב ל"דירה" או ל"דירת מגורים" על-פי החוק. "דירת מגורים" מוגדרת בחוק כ"דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או … להמשך קריאההאם נכס ששימש למגורים שלא כדין ייחשב "דירה" לצורכי חוק מיסוי מקרקעין?

חלוקה אסורה של דיבידנד – על רווחי חברה והאפשרות לחלקם

ביום 18.7.2019 נתנה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב[1] החלטה בבקשה לאישור תביעה נגזרת בגין חלוקה אסורה של דיבידנד. הליך תביעה נגזרת הוא הליך חריג המאפשר לבעל מניות (או דירקטור) להיכנס בנעלי החברה ולנהל תביעה בשמה מקום שהחברה איננה עושה זאת. משום חריגותו, ניהול הליך זה מותנה בקבלת אישור מבית המשפט. פסק הדין עסק בחברה … להמשך קריאהחלוקה אסורה של דיבידנד – על רווחי חברה והאפשרות לחלקם

ייפוי כוח מתמשך – כלי לתכנון חייו של אדם בעתיד

במצבים שבהם אדם איננו מסוגל לדאוג לענייניו באופן עצמאי, בדרך כלל בגלל מצב רפואי או קוגניטיבי ירוד, ברירת המחדל היא שבית המשפט ממנה לאותו אדם אפוטרופוס, אשר כפוף להוראותיהם ולפיקוחם של האפוטרופוס הכללי ושל בית המשפט. תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות[1] שנכנס לתוקף בשנת 2017 מאפשר לאדם לתכנן מראש את האופן שבו ינוהלו ענייניו, אם … להמשך קריאהייפוי כוח מתמשך – כלי לתכנון חייו של אדם בעתיד

קטגוריות כללי

הכללת רכיב המע"מ בשומת היטל השבחה

ביום 18.6.2019 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] שעסק בשאלה האם בעת עריכתה של שומה לצורך חיוב בהיטל השבחה, על השמאי לכלול את רכיב מס הערך המוסף. במקרה הנדון בפסק הדין, מקרקעין בתל מונד בבעלות חברה זרה הושבחו בעקבות אישור תכנית המשנה את ייעוד המקרקעין מייעוד חקלאי לייעוד מגורים. שומות היטל ההשבחה שהוצאו על-ידי הועדה … להמשך קריאההכללת רכיב המע"מ בשומת היטל השבחה