תקנות מימון המונים לחברות הזנק

ביום 26.12.2017 ייכנסו לתוקף תקנות ניירות ערך (הצעה באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017, אשר נועדו להסדיר גיוס כספים מהציבור על-ידי חברות פרטיות (ראו סקירה שערכנו על חשיבות התקנות בחודש מרץ 2017, טרם פרסום התקנות). התקנות משנות את המצב הקיים, שלפיו חברות מנועות מלפנות לציבור הרחב לצורך גיוס כספים ללא פרסום תשקיף – תהליך מורכב ויקר המשית … להמשך קריאהתקנות מימון המונים לחברות הזנק

חובת תום הלב בתובענות ייצוגיות

ביום 6.9.2017 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] העוסק בחובת תום הלב המוטלת על המבקש להתמנות כתובע מייצג בתובענה ייצוגית ועל בא כוחו בעת הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. ככלל, חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 מחיל על אדם המבקש להתמנות כתובע מייצג בתובענה ייצוגית את חובת תום הלב כתנאי לאישור התובענה הייצוגית, לצד החובה לייצוג הולם … להמשך קריאהחובת תום הלב בתובענות ייצוגיות

חידושים בדיני הגנת הצרכן – ביטול עסקה

1. דמי ביטול עסקה – האם יש לגבותם בגין העסקה בכללותה או בגין כל פריט בנפרד ביום 12.9.2017 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] בעניין דמי הביטול שעוסק רשאי לגבות מצרכן במקרה שבו העסקה ביניהם כללה מספר שירותים או נכסים. חוק הגנת הצרכן קובע כי במקרה שהצרכן ביטל את העסקה בשל פגם במוצר או בשירות … להמשך קריאהחידושים בדיני הגנת הצרכן – ביטול עסקה

תקבולים בגין אי-תחרות יסווגו כהכנסה הונית במקרים חריגים ביותר

ביום 3.9.2017 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) פסק דין[1] בשאלת סיווגם של תקבולים שקיבל מנהל בכיר בחברה עם פרישתו מתפקידו מתוקף הסכם שכלל תניית אי-תחרות ומתן שירותי ייעוץ. פקיד השומה סיווג את התקבולים כהכנסה פירותית, כך שמיסוים הוא כהכנסת עבודה ושיעור המס שיחול עליו הוא מס שולי (עד 48% נכון לשנות המס שבערעור), בעוד … להמשך קריאהתקבולים בגין אי-תחרות יסווגו כהכנסה הונית במקרים חריגים ביותר