We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

מדיניות פרטיות

מי אנחנו

כתובת האתר שלנו היא: https://zes.co.il/

ברוך הבא לאתר של משרד צמח שניידר ושות' עורכי דין (להלן: "המשרד"). אנו מודים לך על העניין בשירותינו ועל ביקורך באתר. השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו עושים כל מאמץ להגן עליה.

מדיניות הפרטיות במסמך זה מפרטת את סוגי המידע שאנו אוספים אודותיך, כיצד אנו אוספים אותו, אילו שימושים אנו עשויים לעשות בו, האמצעים בהם אנו נוקטים כדי לשמור על המידע, ואמצעי האבטחה שהינך יכול לנקוט. מדיניות הפרטיות מפרטת גם אפשרויות העומדות בפניך בנוגע למידע האישי שלך בעת שהינך נמצא באתר שלנו או בתקשורת אחרת עם המשרד.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לגברים ונשים כאחד.

 1. מטרה ומסגרת חוקית

  מדיניות זו נועדה להסביר את האופן שבו המשרד אוסף, מעבד ומשתמש במידע אישי אודותיך, לרבות מטרות השימוש בו.

  המשרד פועל כמפורט במדיניות פרטיות זו, ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"),  התקנות וההנחיות מכוחו.

 2. הסכמה

  השימוש שלך באתר מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו ולאמור בה, לרבות הסכמה לאופן שבו המשרד אוסף מידע אודותיך, מעבד אותו, משתמש בו, ומעביר אותו, הכל כמתואר במדיניות זו. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של המשרד או לכל חלק ממנה, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.

  נתונים שתמסור ונתונים אשר ייאספו אודותייך במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר, יישמרו במאגרי המידע של המשרד, ועשויים להיות מנותחים על ידינו בהתאם להסכמתך. נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור למשרד מידע ומסירתו תלויה בפרטים שתמסור לנו בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטיך לצורך שימוש בשירותי האתר. יחד עם זאת, ללא מסירת המידע, ייתכן שלא תוכל לקבל את מלוא שירותי האתר או שירותי המשרד, אם הם ניתנים באמצעות האתר.

 3. סוגי מידע שנאסוף

  אנו אוספים במסגרת השימוש שלך באתר מידע במספר אמצעים. המידע שנאסף במסגרת השימוש באתר, כולל בין היתר, את המידע מטה. אנו אוספים מידע בהיקף משתנה, לצורך מימוש תכלית גלישתך באתר והצעת שירותינו.

  1. אנו אוספים מידע הנאסף אודות המשתמש כתוצאה מעצם הגלישה באתר כגון נתוני גלישה, נתוני תקשורת, נתוני זיהוי של המחשב, ספק שירותי האינטרנט, כתובת IP, מידע על דפדפנים, דפוסי שימוש באתר, ספקי שירות אינטרנט (ISP), עמודים בהם צפה המשתמש, מיקום המכשיר ממנו צפה באתר, האתר ממנו הגיע, וכדומה.
  2. בנוסף, בכל מקרה שבו תתעניין בקבלת שירות או בקבלת פניות מאיתנו, נוכל לאסוף אודותיך גם מידע אישי מזוהה – כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, ופרטים נוספים או מידע אישי רגיש, הכל בהתאם לשירות בו תתעניין. מסירתם של פרטים אלה על ידך מהווה הסכמה לשמירת הפרטים במאגרי המידע של המשרד ולשימוש בהם והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות שמכוחו.
  3. אנו אוספים מידע שהינך מוסר בפניותיך אלינו באתר האינטרנט אך גם מידע נוסף שהינך מוסר לנו בכל פלטפורמה (לרבות רשתות חברתיות) ובכל אמצעי תקשורת. בנוסף, המשדר עשוי לאסוף, להשתמש ולעבד תכתובות ו/או שיחות שיערכו בין המשתמש למשרד בכל דרך תקשורת.
    
 4. קוקיס (Cookies) ווב ביקונס (Web Beacons) ונתוני גוגל אנליטיקס (Google Analytics)

  המשרד גם אוסף מידע אגרגטיבי וסטטיסטי של ניתוח תנועות ושימושים באתר על מנת לשרת את משתמשי האתר.

  1. קוקיס וווב ביקונס וגוגל אנליטיקס

   המשרד משתמש בקוקיס לשם איסוף מידע המאפשר ניתוח משתמשים באתר על מנת לספק למשתמש חווית משתמש טובה יותר.

   קוקיס הם קבצי מלל קטנים הנשלחים לכונן המחשב שלך. הקוקיס מאוחסנים בדפדפן שלך. קוקיס אלה שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש באתר על-ידך. הם מאפשרים ניווט קל ומעלים את רמת שביעות הרצון של המשתמש באתר האינטרנט. ניתן להשתמש בקוקיס כדי לוודא שהמחשב שלך מקושר לעמודים הרלוונטיים עבורך. הקוקיס יזוהה רק במחשב שלך. השימוש בקוקיס מאפשר למשרד לתפעל את האתר. המשרד עשוי גם לעשות שימוש בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש באתר או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעם המשרד.

   כדי למנוע אחסון קוקיס בכונן שלך עליך לבחור באפשרות "אל תקבל קוקיס" בהגדרות הדפדפן שלך. לקבלת מידע על אופן הבחירה בהגדרה זו נא עיין בהוראות השימוש של הדפדפן שברשותך. כל דפדפן אינטרנט פועל בצורה שונה, לכן מומלץ לבדוק את תפריט ה"עזרה" כדי לגלות כיצד לשנות את העדפות הקוקיס. כמו כן, תוכל להסיר בכל עת קוקיס מהמחשב שלך, אף זאת בהתאם להוראות השימוש של הדפדפן שברשותך. כאשר אינך מסכים לקבל קוקיס, זה עשוי לצמצם את מגוון ההצעות המוגשות לך.

   למידע נוסף אודות שליטה בקוקיס ובמכשירים דומים, ראו באתרים http://www.aboutads.info/choices/ וכן http://www.youronlinechoices.eu,

   המשרד עושה שימוש בגוגל אנליטיקס ככלי לניתוח תנועה באתר, על מנת ללמוד את העדפות המשתמש, למדוד את פעולות המשתמשים ולשפר את חוויית השימוש באתר. מערכת גוגל אנליטיקס אוספת ומאחסנת קובצי קוקיס, נתונים שקשורים למכשיר/לדפדפן, כתובות IP ונתונים על פעילויות של המשתמשים באתר כגון, תדירות כניסות המשתמש לאתר, ניטור הדפים הנמצאים בשימוש, באילו אתרים נעשה שימוש לפני כניסת המשתמש לאתר וכדומה.

   המשרד אינו שולח פרטים אישיים מזהים אודות המשתמשים לגוגל אנליטיקס ולא משלב את המידע שנאסף באמצעות מערכת הגוגל אנליטיקס עם מידע המאפשר זיהוי אישי. למידע נוסף אודות גוגל אנליטיקס, ניתן לעיין בתנאי השימוש שבכתובת האינטרנט: http://www.google.com/analytics/terms/us.html וכן במדיניות הפרטיות של גוגל, בכתובת: https://policies.google.com/privacy

   משתמש אשר לא מעוניין שייאסף ויעשה שימוש בנתונים שלו על ידי גוגל אנליטיקס יכול להתקין את תוסף הדפדפן לביטול שליחת מידע לגוגל אנליטיקס, כמפורט בכתובת האינטרנט: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=iw. המשרד אינו אחראי לפעולתו של תוסף דפדפן זה.

 5. שימוש במידע והעברתו

  המשרד משתמש במידע לכל מטרה חוקית הקשורה בניהול האתר, לרבות: אספקת שירותיו והצעתם ללקוחות חדשים; ניהול מערך הלקוחות, לצורך שאילתות לגבי שירותים ולמטרות שיווק, ייעול הקשר עם המשתמש, זיהויו, אבטחת המידע, איסוף נתונים סטטיסטיים וניתוחם, צרכים תפעוליים, טיוב והעשרת נתונים, מחקרים, סקרי שביעות רצון, ציות לחוק, בירור תלונות, טיפול בחשד להונאה או להתנהגות בלתי הולמת, אימות פרטים ואבטחת מידע, דיוור ישיר (בדואר, בדואר אלקטרוני, בטלפון, בפקסימיליה, בהודעות שונות לטלפון הסלולרי, לרבות מסרונים, וואטסאפ או בכל דרך אחרת) הן למידע והן לפרסומת, לפי שיקול דעת המשרד.

  המשרד יהא רשאי להעביר מידע או נתונים אישיים למוסדות ממלכתיים ולרשויות במקרים הבאים: (א) כאשר החוק במדינה מחייב זאת; (ב) על פי צו שיפוטי המורה על כך; כמו כן, המשרד רשאי להעביר את פרטיך האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר אם המשרד יסבור כי הוא עומד בפני איום שינקטו נגדו הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שהמשתמש ביצע באתר.

  המשרד יהא רשאי לגלות מידע לצדדים שלישיים גם במקרים הבאים: (א) על מנת לאכוף את תנאי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של איזה מהאמורים; (ב) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בחשש לתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ג) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של גולשים או משתמשים; (ד) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של המשרד, של משתמשים או של הציבור הרחב; (ה) במקרה של שינוי שליטה במשרד, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיו; (ו) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים למשרד (לרבות צדדים קשורים שלו), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של המשרד; (ז) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמש ולצורך הענקת שירותים באתר; (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי; ו/או (ט) לצורך אחסון מידע בשירותי ענן בישראל או מחוצה לה.

  המשרד גם משתף מדי פעם מידע לגבי השימוש באתר עם ספקי השירות שלו לצורך ניתוח דפוסי שימוש וסטטיסטיקות.

  למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בשל אירועים שאינם תלויים במשרד ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה).

  המשרד רשאי לשמור את המידע כל עוד המידע נחוץ לשם השגת המטרות המפורטות במדיניות זו ולמשך התקופה המותרת על-פי דין. משך זמן שמירת המידע תלוי במטרות לשמן נאסף המידע, אופן השימוש שנעשה בו ודרישות הציות לדין החל.

 6. קישורים ומדינות פרטיות של צדדים שלישיים

  המשרד עשוי לספק באתר קישורים לשירותים ואתרים של צדדים שלישיים. מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על המידע שנאסף על-ידי המשרד. על האיסוף והשימוש במידע שאת/ה מספק/ת באתרים של צדדים שלישיים תחול מדיניות הפרטיות של החברות האלו ולא המדיניות שלנו. המשרד אינו אחראי למדיניות הפרטיות או לתוכן של אתרים אלו.

 7. אבטחת המידע ושמירתו

  המשרד נוקט צעדים סבירים כדי לסייע בהגנה על המידע, אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשחלק מהפעילות היא מקוונת.

 8. תכונות חברתיות

  האתר עשוי לכלול מאפיינים של שימוש ברשתות חברתיות (כגון שליחה דרך תוכנת WhatsApp ועוד). התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים למשרד או אינם בשליטתו. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, שימוש בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. על המשתמש לוודא כי הוא קרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביו ובדבר אפשרותו לשנות את הגדרות הפרטיות שלו במסגרתם. במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, המשרד יהא רשאי למסור נתונים אודות המשתמש לאנשי הקשר שלו (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלה עשויים לכלול את שם המשתמש ואת תמונת הפרופיל שלו ברשת החברתית.

  באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, המשתמש מסכים כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול קוקיס ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות, והכל במסגרת מדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ו/או הפלטפורמה הרלוונטית. שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, עשויים להפוך לציבוריים ואחרים עשויים לפרסם אותם.

 9. דיוור

  ברצוננו להשתמש בפרטים של המשתמש על מנת ליידע את המשתמש על שירותי המשרד. ההשתתפות בפעילות זאת הינה כמובן וולונטרית וככל שעולה כדי חומר שיווקי, מתבצעת בהתאם להוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 כאשר המשתמש שהזין פרטיו ויודע על ידנו כי נשתמש בפרטים אלו לצורך זה (לרבות במדיניות פרטיות זו) ייחשב כמי שהסכים להם. לתשומת הלב כי ייתכן שעם הזנת פרטי המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לאשר את השימוש בפרטים כאמור ולאחר האישור ייתכן ותקבל פנייה מטעם המשרד ו/או חברות קשורות עם חומר רלוונטי לגבי השירותים באתר ו/או שירותים קשורים. אם המשתמש לא מעוניין לקבל פניות שיווקיות יש להימנע מהצטרפות לרשימת הדיוור. במקרה שהמשתמש הצטרף ואינו מעוניין לקבל פניות שיווקיות נוספות, הוא מתבקש להסיר עצמו באופן המפורט בפניות השיווקיות או באמצעות פניה במייל לכתובתoffice@zes.co.il  או דרך הלשונית "צור קשר" באתר.

 10. הזכות לקבל מידע

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר המשרד ואף לבקש מהמשרד לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כמו-כן, המשתמש יכול לבקש מחיקה של מידע בהתאם להוראות הדין וכפוף להן (לרבות אפשרות המשרד לסרב לבקשה), ובכלל זה אם המידע התקבל בניגוד להוראות הדין. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל המשרד לכתובת: office@zes.co.il או לפנות לשירותי האתר דרך לשונית "צור קשר".

 11. שמירה על המידע

  המשרד עושה כל שביכולתו ונעזר באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתו, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. עם זאת, המשרד אינו יכול לאבטח את מערכות המידע וההתקשרות באופן אשר ימנע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע במערכות המידע והתקשורת שלו. המשרד לא יישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע השמור במאגרי המידע שלו הנובעים מחדירות בלתי מורשים.

  אם התעורר אצלך חשש כי מידע שלך דלף או אינו מאובטח, אנא צור עימנו קשר באופן מיידי על מנת שנוכל לבדוק זאת. יש לשלוח בקשה בכתב אל המשרד לכתובת: office@zes.co.il או לפנות לשירותי האתר דרך לשונית "צור קשר" ולפרט את המידע שגרם לך לסבור כי המידע שלך דלף.

 12. יצירת קשר

  המשתמש רשאי לפנות אל המשרד בכל נושא רלוונטי, באמצעות כל אחת מהדרכים הבאות:

  • באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר תחת לשונית "צור קשר";
  • בדואר אלקטרוני בכתובת office@zes.co.il;
  • בטלפון שמספרו 03-7684300.
    
 13. שינויים במדיניות הפרטיות

  המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף להוראות הדין. במקרה שכזה, מסמך מדיניות הפרטיות יעודכן באתר האינטרנט של המשרד. השינויים ייכנסו לתוקף בתאריך פרסום העדכון של מדיניות הפרטיות באתר. המשך שימוש באתר לאחר פרסום השינויים, יהווה הסכמה לשינויים אלה.  ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר.

 14. שונות

  המשרד רשאי להסב ו/או להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו לפי מדיניות זו, כולם או בחלקם, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי. המשתמש אינו רשאי להסב ו/או להעביר זכויות לפי מדיניות זו לצד ג' ללא קבלת אישור המשרד מראש ובכתב. כל הסבה, המחאה או העברה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.

  תאריך העדכון: מרץ 2024.

דילוג לתוכן