שימוש במנגנון של "מכירה כפויה" כסעד להסרת קיפוח בעלי מניות

ביום 11.2.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין1 בערעור העוסק במנגנון של "מכירה כפויה" בתביעה להסרת קיפוח בעלי מניות. נפסק כי בנסיבות שבהן בעלי מניות בחברה שהיא "מעין שותפות" מגיעים למבוי סתום ואובדן אמון ביניהם, כאשר לצד אחד זיקה הדוקה יותר לנכס מושא הסכסוך, בית משפט יעדיף לבחור בסעד של "מכירה כפויה" לטובת בעל הזיקה. … להמשך קריאהשימוש במנגנון של "מכירה כפויה" כסעד להסרת קיפוח בעלי מניות

טיוטת דוח הרשות להגבלים עסקיים בנושא ייבוא אישי ככלי לקידום תחרות

הרשות להגבלים עסקיים פרסמה לאחרונה טיוטת דוח לעיון הציבור המסכם בדיקה מקיפה שערכה הרשות בתחום היבוא האישי, במטרה לסייע בהפיכתו לגורם מקדם תחרות בשווקים שונים. הרשות מצאה כי ככלל, בשווקים שבהם אחוז המוצרים המיובאים ביבוא אישי גבוה, כמו למשל ביגוד והנעלה, נרשמת ירידה במחירים. ההסבר לכך הוא כי האפשרות לבצע ייבוא אישי באופן פשוט ומקוון … להמשך קריאהטיוטת דוח הרשות להגבלים עסקיים בנושא ייבוא אישי ככלי לקידום תחרות

תשר למלצר מהווה הכנסה

ביום 26.3.2018 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין1 מפורט בשאלת סיווגם של תשרים (טיפים) שמקבלים מלצרים במסעדות. פסק הדין קבע כי יש לראות בתשר הכנסה של בית העסק (המסעדה) וכהכנסתם של המלצרים משכר עבודה. פסק הדין דן בשני ערעורים שאוחדו בשל השאלה העקרונית המשותפת להם. בערעור האחד נדונה החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא לכלול … להמשך קריאהתשר למלצר מהווה הכנסה

שימוש במנגנון של "מכירה כפויה" כסעד להסרת קיפוח בעלי מניות

ביום 11.2.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין1 בערעור העוסק במנגנון של "מכירה כפויה" בתביעה להסרת קיפוח בעלי מניות. נפסק כי בנסיבות שבהן בעלי מניות בחברה שהיא "מעין שותפות" מגיעים למבוי סתום ואובדן אמון ביניהם, כאשר לצד אחד זיקה הדוקה יותר לנכס מושא הסכסוך, בית משפט יעדיף לבחור בסעד של "מכירה כפויה" לטובת בעל הזיקה. … להמשך קריאהשימוש במנגנון של "מכירה כפויה" כסעד להסרת קיפוח בעלי מניות

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי כפי שפרסמנו בחודש אוגוסט 2015, בשנת 2015 פורסם תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שתכליתו לערוך רפורמה ביחס להליכי חדלות פירעון של יחידים ותאגידים ובכך להחליף את הדינים הקיימים, שהם מיושנים ומסורבלים, בחקיקה סדורה, מקיפה ומתקדמת יותר. ביום 5.3.2018 אישרה הכנסת את חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. החוק ייכנס … להמשך קריאהחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

עלות הקצאת אופציות לעובדים כחלק מבסיס העלות בעסקת Cost Plus

ביום 22.4.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין בשאלה האם לצורכי מס יש לכלול את עלות הקצאת האופציות לעובדי חברה בת ישראלית בבסיס העלות, שעל-פיו מחושב הרווח במסגרת עסקת Cost Plus עם חברה אם זרה. במקרים שנדונו נחתם הסכם בין חברה בת ישראלית לבין חברה אם זרה, שלפיו שימשה החברה הבת מרכז מחקר ופיתוח עבור … להמשך קריאהעלות הקצאת אופציות לעובדים כחלק מבסיס העלות בעסקת Cost Plus

זכות הבעלות בנכסים דיגיטליים – של העובד או של המעסיק?

עולם דיני העבודה רווי בסוגיות משפטיות שונות שהופכות מורכבות יותר ויותר עם טשטוש הגבולות שבין המרחב הפרטי והמרחב התעסוקתי בעידן הדיגיטלי. אחת מאותן סוגיות משפטיות רווחות נוגעת בשאלת הבעלות בתוצרים שיוצר העובד במהלך תקופת העסקתו. החקיקה הישראלית מסדירה שאלה זו לגבי סוגי תוצרים מסוימים2 באמצעות בחינת השאלה האם העובד יצר את התוצר במהלך עבודתו או … להמשך קריאהזכות הבעלות בנכסים דיגיטליים – של העובד או של המעסיק?