מתי נותן שירותים ייחשב כעובד בארה"ב?

חברות ישראליות רבות מקימות סניפים בארצות הברית במטרה להרחיב את עסקיהן ולהתפשט אל השוק האמריקאי, ותוך כך הן מתקשרות הן עם עובדים והן עם קבלנים עצמאיים. אולם, חברות ישראליות שכאלו אינן תמיד מודעות לתנאים הנוגעים לסיווג המועסקים כקבלנים עצמאיים, ובמקרים שבהם לפי המבחנים של הדין המקומי קבלן מסוים ייחשב דווקא לעובד, הדבר עלול לגרור תביעות … להמשך קריאהמתי נותן שירותים ייחשב כעובד בארה"ב?

קטגוריות כללי

קבוצות רכישה אינן פטורות מהיטל השבחה

ביום 9.9.2019 נתנה ועדת הערר לתכנון ובניה (פיצויים והיטלי השבחה) במחוז ירושלים החלטה שלפיה חברי קבוצות רכישה הם "יחידה כלכלית אחת" ולכן אין הם זכאים לפטור מהיטל השבחה הניתן להרחבת דירה עד 140 מ"ר הקבוע בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. היטל השבחה הוא תשלום הנגבה על-ידי ועדה מקומית לתכנון ובנייה מבעל מקרקעין (או מחוכר החוכר אותם) … להמשך קריאהקבוצות רכישה אינן פטורות מהיטל השבחה

קטגוריות כללי

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 נכנס לתוקף

כפי שפרסמנו בחודש אפריל 2018, ביום 5.3.2018 אישרה הכנסת את חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. החוק נכנס לתוקף ביום 15.9.2019[1]. בנוסף לכך נחקקו תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019, וכן תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה), התשע"ט-2019. החוק מהווה רפורמה מקיפה בתחום חדלות הפירעון. מטרתו לרכז ולהסדיר את כלל דיני חדלות הפירעון … להמשך קריאהחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 נכנס לתוקף

קטגוריות כללי

ביטול הסכם מחמת היותו הסדר כובל

ביום 29.8.2019 נתן בית המשפט המחוזי פסק דין[1] בתביעה ותביעה שכנגד שעניינן מערכת הסכמית הכוללת תניות העלולות להוות הסדר כובל. במקרה הנדון התובע, נכה צה"ל, זכה לחכור מרשות מקרקעי ישראל חלקת מקרקעין שעליה תוקם תחנת דלק. בין הצדדים נכרתה מערכת הסכמית אשר כללה הסכם חכירה בין הרשות לתובע והסכם חכירת משנה והסכם קמעונאי בין התובע … להמשך קריאהביטול הסכם מחמת היותו הסדר כובל

קטגוריות כללי

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כפי שפרסמנו בחודש אוגוסט 2015, בשנת 2015 פורסם תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שתכליתו לערוך רפורמה ביחס להליכי חדלות פירעון של יחידים ותאגידים ובכך להחליף את הדינים הקיימים, שהם מיושנים ומסורבלים, בחקיקה סדורה, מקיפה ומתקדמת יותר. ביום 5.3.2018 אישרה הכנסת את חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. החוק ייכנס לתוקפו בתוך שנה וחצי מיום … להמשך קריאהחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

קטגוריות כללי