We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

לאחר קבלתה ללשכת עורכי-הדין בישראל, בשנת 2017 הצטרפה אפרת למשרד עורכי-הדין צמח שניידר ושות' כעו"ד במחלקת הליטיגציה.
אפרת מתמחה בניהול הליכים וסכסוכים מסחריים מורכבים בתחומי חוזים, תאגידים, רגולציה ותקשורת, לרבות בהליכי תובענות ייצוגיות. אפרת מייצגת את לקוחותיה בכל הערכאות בקשר עם עניינים אלו, לרבות בבוררויות ובהליכי גישור, ומעניקה ליווי וייעוץ שוטף, לרבות בקשר להסדרת סכסוכים בטרם הגעתם לערכאות.

השכלה:

אוניברסיטת תל-אביב, בוגרת לימודי משפטים (LL.Bׁׁׁׁׁׂׂׂ) 2016.

הסמכה:
לשכת עורכי-הדין בישראל, 2017
שפות:
עברית, אנגלית
דילוג לתוכן