We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

פרשנות תקנון של חברה

ביום 7.10.2020 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) פסק דין[1] אשר קבע כי יש לפרש תקנון של חברה תוך היצמדות ללשון התקנון, בהסתמך על החזקה שלפיה לשון החוזה מייצגת את כוונת הצדדים. פסק הדין ממחיש את הסכנה בהסכמות שנעשות בעל-פה ומדגיש את החשיבות שיש לתת לנוסח תקנון החברה. תקנון חברה הוא מסמך התאגדות שנדרש על-פי … להמשך קריאהפרשנות תקנון של חברה

מגפת הקורונה כאירוע שמסכל קיום חוזה

ביום 1.9.2020 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין שבו נקבע לראשונה כי ניתן לראות בהתפרצות מגפת הקורונה אירוע בלתי צפוי שלא היה ניתן למנוע את השפעתו, ואשר בנסיבות מסוימות מסכל קיומם של חוזים[1]. המקרה עסק בזוג עם חמישה ילדים קטינים אשר מכר את דירת מגוריו במסגרת הליך פשיטת רגל, כאשר לפי חוזה המכר … להמשך קריאהמגפת הקורונה כאירוע שמסכל קיום חוזה

המלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת השפעת משבר הקורונה על קיום חוזים

ביום 7.7.2020 הוגשו המלצות הצוות הבין-משרדי בממשלה לבחינת השפעות משבר נגיף הקורונה על קיום חוזים. לפי ההמלצות, משבר הקורונה אומנם מהווה אירוע בלתי צפוי, אך במרבית המקרים אינו מקים את פטור הסיכול המנוי בחוק החוזים. יובהר כבר עתה כי מדובר בהמלצות וכי הפרשנות לא בהכרח תאומץ בבתי משפט. לאור משבר הקורונה הקים משרד המשפטים צוות … להמשך קריאההמלצות הצוות הבין-משרדי לבחינת השפעת משבר הקורונה על קיום חוזים

דילוג לתוכן