We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

פטור ממס הכנסה של עולה חדש ותושב חוזר ותיק על הכנסות שמקורן בנכסים מחוץ לישראל

בפסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 1.11.2020[1] פסק בית המשפט כי רכישת חברה את מניותיה (רכישה עצמית) מידי חלק מבעלי מניותיה, לא תיחשב למלווה בחלוקת דיבידנד רעיוני לבעלי המניות הנותרים בחברה. בפסק הדין נקט בית המשפט עמדה הפוכה לזו שנקט בית המשפט המחוזי בתל אביב בשני עניינים[2] אשר ניתנו בנסיבות דומות. בעניין … להמשך קריאהפטור ממס הכנסה של עולה חדש ותושב חוזר ותיק על הכנסות שמקורן בנכסים מחוץ לישראל

חוק הגנת הצרכן – הקמת מאגר "אל תתקשרו אלי" ותזכיר חוק בעניין "מכירה מיוחדת"

בפסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 1.11.2020[1] פסק בית המשפט כי רכישת חברה את מניותיה (רכישה עצמית) מידי חלק מבעלי מניותיה, לא תיחשב למלווה בחלוקת דיבידנד רעיוני לבעלי המניות הנותרים בחברה. בפסק הדין נקט בית המשפט עמדה הפוכה לזו שנקט בית המשפט המחוזי בתל אביב בשני עניינים[2] אשר ניתנו בנסיבות דומות. בעניין … להמשך קריאהחוק הגנת הצרכן – הקמת מאגר "אל תתקשרו אלי" ותזכיר חוק בעניין "מכירה מיוחדת"

פסיקה תקדימית: רכישה עצמית לא שוויונית של מניות, לא תיחשב כחלוקת דיבידנד רעיוני

בפסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 1.11.2020[1] פסק בית המשפט כי רכישת חברה את מניותיה (רכישה עצמית) מידי חלק מבעלי מניותיה, לא תיחשב למלווה בחלוקת דיבידנד רעיוני לבעלי המניות הנותרים בחברה. בפסק הדין נקט בית המשפט עמדה הפוכה לזו שנקט בית המשפט המחוזי בתל אביב בשני עניינים[2] אשר ניתנו בנסיבות דומות. בעניין … להמשך קריאהפסיקה תקדימית: רכישה עצמית לא שוויונית של מניות, לא תיחשב כחלוקת דיבידנד רעיוני

למי שייכים הכספים בחשבון הבנק של חברה?

ביום 9.11.2020 הכריע בית המשפט העליון בשאלה האם ניתן לראות כספים של חברה כשייכים לבעלי השליטה בה[1], לצרכי הסמכות לחלטם. שאלה זו התעוררה בעת שהמדינה ביקשה לחלט כספים שבחשבונות בנק של חברות, כחלק מרכושו של חשוד שהוא בעל שליטה בחברות[2]. במקרה זה דן בית המשפט בעניינו של חשוד בביצוע שורת עבירות (הלבנת הון, שיווק ויצוא … להמשך קריאהלמי שייכים הכספים בחשבון הבנק של חברה?

פרשנות תקנון של חברה

ביום 7.10.2020 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) פסק דין[1] אשר קבע כי יש לפרש תקנון של חברה תוך היצמדות ללשון התקנון, בהסתמך על החזקה שלפיה לשון החוזה מייצגת את כוונת הצדדים. פסק הדין ממחיש את הסכנה בהסכמות שנעשות בעל-פה ומדגיש את החשיבות שיש לתת לנוסח תקנון החברה. תקנון חברה הוא מסמך התאגדות שנדרש על-פי … להמשך קריאהפרשנות תקנון של חברה

קישור להסרה מתפוצה בהודעת ספאם אינו בין הדרכים המנויות בחוק למשלוח הודעת סירוב

ביום 20.9.2020 פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב[1] כי קישור בהודעת ספאם המפנה לכתובת דוא"ל אינו בין הדרכים המנויות בחוק למשלוח הודעות סירוב וכי אין לחייב את הנמען ללחוץ על הקישור הנשלח אליו, גם אם נשלח ממקור מוכר. ברירת המחדל הקבועה ב"חוק הספאם" (סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) היא כי אין לשלוח דברי … להמשך קריאהקישור להסרה מתפוצה בהודעת ספאם אינו בין הדרכים המנויות בחוק למשלוח הודעת סירוב

"המחיר ההוגן" בעסקה לרכישת כלל מניותיה של חברה ציבורית

ביום 4.8.2020 נתנה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב החלטה הבוחנת עסקה לרכישת כלל מניות המיעוט בחברה ציבורית ודנה בטענה כי המחיר ששולם לבעלי מניות המיעוט איננו מחיר הוגן[1]. במקרה זה נדונה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד אישור העסקה לרכישת כלל מניות המיעוט בחברת אסם על-ידי בעלת השליטה בה, חברת נסטלה. בשנת 2016 … להמשך קריאה"המחיר ההוגן" בעסקה לרכישת כלל מניותיה של חברה ציבורית

מגפת הקורונה כאירוע שמסכל קיום חוזה

ביום 1.9.2020 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין שבו נקבע לראשונה כי ניתן לראות בהתפרצות מגפת הקורונה אירוע בלתי צפוי שלא היה ניתן למנוע את השפעתו, ואשר בנסיבות מסוימות מסכל קיומם של חוזים[1]. המקרה עסק בזוג עם חמישה ילדים קטינים אשר מכר את דירת מגוריו במסגרת הליך פשיטת רגל, כאשר לפי חוזה המכר … להמשך קריאהמגפת הקורונה כאירוע שמסכל קיום חוזה

עובד שמגלה שכרו אינו מפר חובת נאמנות ותום לב כלפי מעסיקו

ביום 12.8.2020 נתן בית הדין האזורי לעבודה בנצרת פסק דין[1] הקובע כי עובד שמגלה את שכרו בפני לקוחות או ספקי החברה המעסיקה אותו אינו מפר את חובות הנאמנות ותום הלב החלות עליו כלפי מעסיקו, וכי מידע בעניין שכרו שייך באופן מובהק יותר לעובד מאשר למעסיק. במקרה הנדון, עובד שהועסק על-ידי החברה התובעת כמפקח מטעמה על … להמשך קריאהעובד שמגלה שכרו אינו מפר חובת נאמנות ותום לב כלפי מעסיקו

דילוג לתוכן