We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

התכנית הלאומית של משרד האוצר לקידום צמיחת ענף ההייטק

לקראת הדיונים המתקרבים בכנסת לאישור תקציב המדינה לשנת 2020, פרסם משרד האוצר ביום 25.6.2020 טיוטת תכנית לאומית לקידום צמיחת ענף ההייטק והמובילות הטכנולוגית של מדינת ישראל, על-ידי פיתוח מספר תחומים והטמעת שינויים והקלות. תכנית זו מהווה חלק מחוק ההסדרים אשר יוגש להצבעה במליאת הכנסת ביחד עם תקציב המדינה, ואשר יתקן עשרות חוקים בתחומים רבים כגון … להמשך קריאההתכנית הלאומית של משרד האוצר לקידום צמיחת ענף ההייטק

דילוג לתוכן