We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

פטור ממס הכנסה של עולה חדש ותושב חוזר ותיק על הכנסות שמקורן בנכסים מחוץ לישראל

בפסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 1.11.2020[1] פסק בית המשפט כי רכישת חברה את מניותיה (רכישה עצמית) מידי חלק מבעלי מניותיה, לא תיחשב למלווה בחלוקת דיבידנד רעיוני לבעלי המניות הנותרים בחברה. בפסק הדין נקט בית המשפט עמדה הפוכה לזו שנקט בית המשפט המחוזי בתל אביב בשני עניינים[2] אשר ניתנו בנסיבות דומות. בעניין … להמשך קריאהפטור ממס הכנסה של עולה חדש ותושב חוזר ותיק על הכנסות שמקורן בנכסים מחוץ לישראל

הכרה בכספי חילוט כהוצאה בחישוב הכנסתו החייבת של מבצע עבירה

ביום 31.5.2020 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין[1] שבו נקבע כי יש להכיר בכספים שחולטו במסגרת הליך פלילי של מבצע עבירה כהוצאה במסגרת חישוב הכנסתו החייבת לעניין מס הכנסה. במקרה זה נדון עניינו של נישום אשר הורשע בפלילים בעבירות הנוגעות לארגון ועריכה של הימורים ומשחקים אסורים, הלבנת הון והעלמת הכנסות. במסגרת ההליך הפלילי … להמשך קריאההכרה בכספי חילוט כהוצאה בחישוב הכנסתו החייבת של מבצע עבירה

היבטי מס של תכנית הסיוע ממשלתית עקב משבר הקורונה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה והמשבר הכלכלי הקשה שנוצר בעקבותיו, החליטה המדינה על מתן חבילת סיוע נרחבת לעסקים שונים כדי למזער את נזקי המשבר (להלן: "תכנית הסיוע הממשלתית" או "התכנית")[1]. לחצו כאן לעיון בסקירת המענקים שנקבעו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק סיוע לעצמאים), התש”ף-2020. היקפה של תכנית הסיוע הממשלתית עומד על 80 מיליארד ₪, … להמשך קריאההיבטי מס של תכנית הסיוע ממשלתית עקב משבר הקורונה

דילוג לתוכן