We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

פסיקה תקדימית: רכישה עצמית לא שוויונית של מניות, לא תיחשב כחלוקת דיבידנד רעיוני

בפסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 1.11.2020[1] פסק בית המשפט כי רכישת חברה את מניותיה (רכישה עצמית) מידי חלק מבעלי מניותיה, לא תיחשב למלווה בחלוקת דיבידנד רעיוני לבעלי המניות הנותרים בחברה. בפסק הדין נקט בית המשפט עמדה הפוכה לזו שנקט בית המשפט המחוזי בתל אביב בשני עניינים[2] אשר ניתנו בנסיבות דומות. בעניין … להמשך קריאהפסיקה תקדימית: רכישה עצמית לא שוויונית של מניות, לא תיחשב כחלוקת דיבידנד רעיוני

אחריותו של בעל שליטה בחברה בעת מכירת השליטה

ביום 18.6.2020 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] המשרטט את גבולותיה של חובת ההגינות המוטלת על בעל שליטה ביחס לפעולותיו כלפי החברה, בייחוד במקרים של "מכירה חובלת" (מכירת מניות השליטה בתנאים המפקירים את החברה לסכנה של "שוד" משאביה). במקרה הנדון קבוצת אנשי עסקים רכשה את השליטה בחברה מבעל השליטה בה. עם רכישת השליטה פעלו אנשי … להמשך קריאהאחריותו של בעל שליטה בחברה בעת מכירת השליטה

דילוג לתוכן