We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

פסילת הצעה במכרז מחמת הגשת העתק צילומי של כתב הערבות

ביום 13.5.2020 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין[1] שבו נפסק כי הפסדיה של חברה משפחתית אינם ניתנים לקיזוז מהכנסתו של הנישום המייצג בה, לצורך חישוב הכנסתו כעצמאי לענין הביטוח הלאומי. מוסד החברה המשפחתית מוסדר בפקודת מס הכנסה, ולפיו הכנסתה החייבת והפסדיה של חברה במעמד חברה משפחתית מיוחסים לנישום המייצג בה (ככלל, החבר בעל הזכות … להמשך קריאהפסילת הצעה במכרז מחמת הגשת העתק צילומי של כתב הערבות

דילוג לתוכן