We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הבלוג שלנו

ביצוע recall ופיצוי לצרכנים טרם הגשת תובענה ייצוגית לא יהוו הצדקה לדחייה על הסף

תקדימים של בית המשפט העליון הצפויים להגדיל את חוסר הוודאות המשפטית בתובענות ייצוגיות המוגשות על רקע הליכי recall ושיווק מוצרים שהתגלה בהם פגם לאחר מכירתם. הדבר עשוי להוביל למציאות שבה כל תקלה בייצור או כל מוצר פגום שישווק לציבור יחשפו את היצרן והמשווק לתובענה ייצוגית, גם אם אלו פעלו לתיקון התקלה או הפגם לפי הדין.

קרא עוד »

ניהול הליכים בישראל נגד חברות בינלאומיות

פסיקה בה נקבעו שני מבחנים מצטברים לצורך הגדרת "מורשה" : (1) מבחן אינטנסיביות הקשר – שבמסגרתו יש להוכיח כי מרמת הקשר בין ה"מורשה" לנתבע ניתן להניח כי המורשה יעביר לידיעת הנתבע את דבר ההליכים שהוגשו נגדו; (2) מבחן "אותו העסק" או "אותה העבודה" – שבמסגרתו יש להוכיח זהות בין עניינה של התובענה לבין עסקו או עבודתו של המורשה. באותו עניין נדונה השאלה האם ניתן לראות בחברות הישראליות אפל ישראל בע"מ, איי דיגיטל סטור בע"מ ואייקון גרופ בע"מ כ"מורשות" מטעם חברת Apple העולמית.

קרא עוד »

חובת הגילוי במכירת רכב חדש

אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה ייצוגית שהוגשה נגד יבואן רכב, תוך קביעה כי פונקציה מסוימת במערכת המותקנת ברכב היא "עניין מהותי בעסקה" הטעון גילוי לפני המכירה, ותוך הכרה בנזק בלתי ממוני שנגרם ללקוחות שרכשו את הרכב.

קרא עוד »
דילוג לתוכן