האיסור להפעיל מקום ציבורי שלא בוצעו בו התאמות נגישות נכנס לתוקף

בשנת 2005 נוסף לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 פרק העוסק בנגישות (פרק ה'1) המסדיר בין היתר את החובה לבצע התאמות נגישות ב"מקום ציבורי" וב"הספקת שירות ציבורי". ביום 22.6.2019 נכנס לתוקף סעיף 19ח(ה) לחוק הקובע איסור על הפעלת מקום ציבורי, אלא אם כן בוצעו בו התאמות נגישות. ביצוע התאמות נגישות ב"מקום ציבורי" "מקום ציבורי" … להמשך קריאההאיסור להפעיל מקום ציבורי שלא בוצעו בו התאמות נגישות נכנס לתוקף

טיוטת תיקון לגילוי הדעת בעניין איגודים עסקיים

בניוזלטר של חודש ספטמבר 2014 הבאנו לידיעתכם כי הממונה על התחרות (דאז) פרסם גרסה סופית של גילוי דעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים ופעילותם. איגוד עסקי מוגדר בסעיף 1 לחוק התחרות, התשמ"ח-1988 כ"חבר בני אדם, בין מאוגד ובין שאינו מאוגד שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו". חבר בני אדם ייחשב לאיגוד … להמשך קריאהטיוטת תיקון לגילוי הדעת בעניין איגודים עסקיים

חוק הגנת פרטיות חדש בקליפורניה

ביום 28.6.2018 חוקקה מדינת קליפורניה בארצות הברית חוק הגנת פרטיות חדש בשם California Consumer Privacy Act. החוק אומנם ייכנס לתוקף רק ביום 1.1.2020 אך לאחר תחולתו הוא יחול גם על מידע שנכנס בגדרי החוק אשר נאסף בשנה שלפני כניסתו לתוקף. החוק יחול על עסקים המקיימים עסקים בקליפורניה, כאשר למטרות החוק "עסק" ייחשב כישות משפטית הפועלת … להמשך קריאהחוק הגנת פרטיות חדש בקליפורניה

כללים מנחים ליישום חריג בחוק הספאם

בשנת 2008 נחקק סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ("חוק הספאם") האוסר על משלוח דבר פרסומת באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, דואר אלקטרוני או מסרון, מבלי שנתקבלה הסכמת הנמען מראש. לכלל זה קיימים מספר חריגים בחוק, אחד מהם נוגע לשליחת דבר פרסומת על-ידי עוסק לנמען אשר נמנה על רשימת לקוחותיו של העוסק. חריג זה … להמשך קריאהכללים מנחים ליישום חריג בחוק הספאם

תיקון חוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי

ביום 10.1.2019 פורסם תיקון לחוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי[1], אשר משנה את שמו של חוק ההגבלים העסקיים ל"חוק התחרות הכלכלית". כפי שפרסמנו בחודש דצמבר 2017, מטרת התיקון לחוק להעמיק ולמקד את פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים, שמעתה תיקרא "רשות התחרות", בפעילויות שטמון בהן נזק פוטנציאלי לתחרות ולציבור ואשר מעלות את יוקר … להמשך קריאהתיקון חוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי

גילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות: האם אוסף של שמות וכתובות דוא"ל מהווה "מאגר מידע"?

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 מחיל חובות מסוימות על מי שמנהל "מאגר מידע", המוגדר בחוק כ"אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב". עם זאת, חובות החוק אינן חלות על אוסף שכולל רק דרכי תקשורת, המוגדר כ"אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני … להמשך קריאהגילוי דעת של הרשות להגנת הפרטיות: האם אוסף של שמות וכתובות דוא"ל מהווה "מאגר מידע"?

חובתו של מעסיק לבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות

ביום 16.10.2018 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין[1] בעניין חובתו של מעסיק להחזיר לעבודה עובד שנפגע בתאונת עבודה במקום העבודה ולבצע עבורו התאמות נגישות במקום העבודה. בערעור על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה נדון עניינו של עובד אשר עבד בחברה החל משנת 1995 ובשנת 2011 נחבל במהלך משמרת לילה כתוצאה מנפילת חפץ … להמשך קריאהחובתו של מעסיק לבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות

חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 1.1.2019 ייכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018. מטרת החוק היא לקבוע מגבלות על שימוש במזומן ובשיקים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. החוק מגביל עסקאות שלגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן, שבהן מחיר העסקה, כהגדרתו בחוק, הוא בסכומים הבאים: 11,000 ש"ח, כאשר נותן או … להמשך קריאהחוק לצמצום השימוש במזומן

הוראות רשות החדשנות בדבר מתן הרשאה לתאגידים רב-לאומיים

ביום 3.9.2018 פרסמה רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) עדכון להוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל. לפי הוראות החוק והרשות לחדשנות, חברות המעוניינות להעניק לגוף אחר הרשאה לשימוש בידע הנובע ממחקר ופיתוח על-פי תכנית ממומנת זקוקות לאישור הרשות לחדשנות. עד לעדכון האחרון מתן הרשאה כאמור היה כרוך בתשלום תמלוגים לרשות לחדשנות, לכל הפחות בגובה … להמשך קריאההוראות רשות החדשנות בדבר מתן הרשאה לתאגידים רב-לאומיים

הצגת מבצע כ"הנחה על הנחה" היא פרקטיקה שעלולה להטעות

ביום 12.9.2018 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין[1] שדן בפרקטיקה של עוסקים להציג הנחות על מוצרים באופן שבו ההנחה "מפוצלת" בין שני שיעורים. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 אוסר על עוסק לעשות כל דבר, במעשה או במחדל, העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה. בעניין הנדון הוגשה בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית נגד ניו … להמשך קריאההצגת מבצע כ"הנחה על הנחה" היא פרקטיקה שעלולה להטעות

הרשות להגנת הפרטיות מתחילה לבחון אם גופים במשק עומדים בתקנות החדשות

כפי שהבאנו לידיעתכם בעבר, ביום 8.5.2018 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 המחייבות את כלל הגופים והארגונים במשק אשר מאחסנים או מעבדים מאגרי מידע אישי. התקנות קובעות, בין היתר, מהי רמת האבטחה הנדרשת בניהול מאגרי מידע ומהן החובות החלות על בעלים של מאגרי מידע. ביום 7.8.2018 הודיעה הרשות להגנת הפרטיות על הקמת מערך … להמשך קריאההרשות להגנת הפרטיות מתחילה לבחון אם גופים במשק עומדים בתקנות החדשות

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר "הבטחות מינהליות"

ביום 21.5.2018 הוציא היועץ המשפטי לממשלה הנחיה שעניינה "הבטחות מינהליות" (הנחיה 1.0004). מטרת ההנחיה להסביר מהי "הבטחה מינהלית", מתי היא משתכללת בהתאם לפסיקה וכיצד ראוי שרשויות המינהל יתנהגו בעניין הבטחות אלו. ההנחיה ניתנה משום שבעבר הכירו בתי המשפט בכך שבמקרים מסוימים הבטחות מינהליות יכולות להקים מעצמן חיובים שונים כלפי המדינה או כלפי כל רשות ציבורית … להמשך קריאההנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר "הבטחות מינהליות"