We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הבלוג שלנו

המשקל שיש לתת לעמדתו הפרשנית של הרגולטור ביחס להנחיות שיצאו תחת ידיו

הלכה חדשה הקובעת שבית המשפט לא יקבל כברירת מחדל את עמדתו הפרשנית של הרגולטור ביחס להסדרים נורמטיביים המיושמים על-ידיו. חשיבותה של הלכה זו בכך שהיא צפויה להשפיע על המשקל שייחסו בתי המשפט לעמדת הרגולטור בהליכים השונים ואולי אף, כמו בעניין זה, להפוך את הקביעות שנפסקו על בסיס עמדת הרגולטור.

קרא עוד »

חוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 1.1.2019 ייכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018. מטרת החוק היא לקבוע מגבלות על שימוש במזומן ובשיקים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק

קרא עוד »
דילוג לתוכן