סיווג הכנסה ממכירת ניירות ערך כהכנסה פירותית או כהכנסה הונית

ביום 26.12.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] הקובע כי רווח שהפיקו בעלי שליטה בחברה ממכירת ניירות ערך באותה החברה היווה, בנסיבות העניין, הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, החייבת במס בשיעור המס השולי החל על הכנסות הנישומים (ולא בשיעור מס רווח הון, הנמוך יותר). חלק חשוב מפסק הדין הוא דעת היחיד של השופט גרוסקופף … להמשך קריאהסיווג הכנסה ממכירת ניירות ערך כהכנסה פירותית או כהכנסה הונית

מס הכנסה מקשיח עמדות במימוש אופציות ובמיסוי ישראלים שחזרו מחו"ל

"דרך המלך" בתמרוץ עובדי הייטק ישראליים בשנים האחרונות היא הענקה של אופציות למניות, במסלול המאפשר דחייה ותשלום מס מופחת במועד המכירה, תחת תנאים מסוימים הכוללים החזקת אותן אופציות על-ידי נאמן, לתקופה של שנתיים מיום ההקצאה ("המסלול ההוני"). בחלק מהחברות, כצעד שנועד לעודד את העובדים להישאר בחברה ולתרום להצלחתה, מתנים המעסיקים את מימוש אותן אופציות למניות … להמשך קריאהמס הכנסה מקשיח עמדות במימוש אופציות ובמיסוי ישראלים שחזרו מחו"ל

הגנת אנטי-דילול למשקיעים במקרה של הענקת אופציות לעובדים/לדירקטור

ביום 23.10.2018 נתנה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין[1] הדן, בין היתר, בשאלה האם תינתן הגנת אנטי-דילול למשקיעים במקרה של הענקת אופציות לדירקטור. במקרה הנדון השקיעו התובעים בחברה לפי הסכם שכלל הגנת אנטי-דילול. מטרת ההסכם הייתה להגן על שווי אחזקותיהם מפני דילול בהשקעות עתידיות, למשל בסבב גיוס עתידי שבו תקצה החברה מניות … להמשך קריאההגנת אנטי-דילול למשקיעים במקרה של הענקת אופציות לעובדים/לדירקטור

המועד הקובע להערכת שווין של אופציות בלתי סחירות לצורכי חלוקת רכוש בעת גירושין

ביום 17.9.2018 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) פסק דין[1] הדן בשאלה מהו המועד לקביעת שווין של אופציות בלתי סחירות (שמרביתן הבשילו בעת הנישואין), לצורך חלוקתן בין בני זוג בהליך גירושין. אחת מהדרכים הנפוצות והמקובלות לתגמול עובדים בחברות הייטק, ובפרט בחברות הייטק בתחילת דרכן, היא הענקת אופציות המאפשרות לעובד לרכוש מניות של החברה במחיר קבוע. … להמשך קריאההמועד הקובע להערכת שווין של אופציות בלתי סחירות לצורכי חלוקת רכוש בעת גירושין

מיסוי "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת מניותיה של חברה זרה

בפסק דין שנתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) ביום 9.7.2018[1] נפסק כי השוואת נטל המס על רווח ההון בגין רווחים שנצברו לנטל המס על דיבידנד בגין רווחים שחולקו, חלה גם על מכירת מניות בחברה זרה. בפסק הדין נכללו קביעות עקרוניות לגבי שיטת מיסוי החברות, בהקשר של פעילות בינלאומית, שלהן השלכות על סוגיות נוספות במיסוי פעילות … להמשך קריאהמיסוי "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת מניותיה של חברה זרה

תוקפן של פעולות שעורכת חברה באמצעות יזם בטרם התאגדותה

ביום 27.5.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] הדן בשאלה האם העובדה שחברה התקשרה בעסקה לרכישת מקרקעין על-ידי היזם שלה, טרם שהתאגדה, שוללת את תוקפה של העסקה ומה תוקף האישרור, ככל שהיה כזה. יזם[2] הוא מעין שלוח של תאגיד שטרם נוסד. הוא מוגדר כמי שמבקש לעשות, בשמו או במקומו של תאגיד שטרם נוסד, פעולה משפטית … להמשך קריאהתוקפן של פעולות שעורכת חברה באמצעות יזם בטרם התאגדותה

שימוש במנגנון של "מכירה כפויה" כסעד להסרת קיפוח בעלי מניות

ביום 11.2.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין1 בערעור העוסק במנגנון של "מכירה כפויה" בתביעה להסרת קיפוח בעלי מניות. נפסק כי בנסיבות שבהן בעלי מניות בחברה שהיא "מעין שותפות" מגיעים למבוי סתום ואובדן אמון ביניהם, כאשר לצד אחד זיקה הדוקה יותר לנכס מושא הסכסוך, בית משפט יעדיף לבחור בסעד של "מכירה כפויה" לטובת בעל הזיקה. … להמשך קריאהשימוש במנגנון של "מכירה כפויה" כסעד להסרת קיפוח בעלי מניות

שימוש במנגנון של "מכירה כפויה" כסעד להסרת קיפוח בעלי מניות

ביום 11.2.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין1 בערעור העוסק במנגנון של "מכירה כפויה" בתביעה להסרת קיפוח בעלי מניות. נפסק כי בנסיבות שבהן בעלי מניות בחברה שהיא "מעין שותפות" מגיעים למבוי סתום ואובדן אמון ביניהם, כאשר לצד אחד זיקה הדוקה יותר לנכס מושא הסכסוך, בית משפט יעדיף לבחור בסעד של "מכירה כפויה" לטובת בעל הזיקה. … להמשך קריאהשימוש במנגנון של "מכירה כפויה" כסעד להסרת קיפוח בעלי מניות

עלות הקצאת אופציות לעובדים כחלק מבסיס העלות בעסקת Cost Plus

ביום 22.4.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין בשאלה האם לצורכי מס יש לכלול את עלות הקצאת האופציות לעובדי חברה בת ישראלית בבסיס העלות, שעל-פיו מחושב הרווח במסגרת עסקת Cost Plus עם חברה אם זרה. במקרים שנדונו נחתם הסכם בין חברה בת ישראלית לבין חברה אם זרה, שלפיו שימשה החברה הבת מרכז מחקר ופיתוח עבור … להמשך קריאהעלות הקצאת אופציות לעובדים כחלק מבסיס העלות בעסקת Cost Plus

זכויות יוצרים של מפתח תוכנה אל מול מזמין הפיתוח

לאחרונה נתן בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין[1] בשאלה מתי תינתן הגנה על זכויות יוצרים בתוכנה שפיתח נותן שירותים אשר הותאמה לצרכיו של הלקוח. באותו מקרה התובע – טכנאי מחשבים, מנהל מערכות ומנהל רשת – העניק שירותי תחזוקה למערכת המחשוב של ישיבה במשך למעלה משבע שנים. במסגרת זו ניתנו לישיבה שירותי תחזוקה תמורת סכום קבוע … להמשך קריאהזכויות יוצרים של מפתח תוכנה אל מול מזמין הפיתוח

פסיקה תקדימית בארצות הברית קובעת כי שימוש בקוד פתוח עשוי, בנסיבות מסוימות, להוות הפרה של זכויות יוצרים

ביום 27.3.2018 נתן בית המשפט הפדרלי לערעורים במדינת וושינגטון פסק דין[1], אשר נותן פרשנות חדשה ובעלת השלכות רחבות ביותר להגנת "שימוש הוגן" ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים. בית המשפט קבע כי שימוש בקניינה הרוחני של חברה לצורך פיתוח מוצר מתחרה או מוצר המשפיע על השוק שבו אותה חברה בעלת הקניין הרוחני פועלת, לא ייחשב כשימוש הוגן. … להמשך קריאהפסיקה תקדימית בארצות הברית קובעת כי שימוש בקוד פתוח עשוי, בנסיבות מסוימות, להוות הפרה של זכויות יוצרים

דיווח לרשות המיסים על עסקאות היי-טק הכוללות תמורה עתידית

ביום 22.11.2017 פרסמה רשות המיסים טיוטת חוזר מקצועי להערות הציבור בנושא עסקה‏ למכירת ‏זכויות ‏בתאגיד ‏הכוללת ‏תמורות ‏שיועברו ‏למוכר ‏במועדים ‏עתידיים. לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], אירוע המס בעסקאות מכירת נכס הון חל ביום חתימת הסכם המכר ("מועד העסקה"). הכלל הוא כי התמורה לצרכי מס בעסקה היא סך כל התמורה שסוכמה בין הצדדים, בין … להמשך קריאהדיווח לרשות המיסים על עסקאות היי-טק הכוללות תמורה עתידית