We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תאגידים, מיזוגים
ורכישות

למשרדנו ניסיון רב בכל הקשור לתאגידים בארץ ובחו”ל ממגוון תחומי העשייה והפעילות. משרדנו מספק ייעוץ מקיף ללקוחות, בין היתר, בקשר למיזוגים ורכישות, ממשל תאגידי, קרנות השקעה פרטיות והון סיכון, קידום תחרות (הגבלים עסקיים), ניירות ערך, יוזמות משותפות, הקמת חברות ושותפויות, הסכמי ייצור, הסכמי מכירה ואספקה, הסכמי ייבוא, הסכמי שיווק, ארגון מבני של חברות וקבוצות, הסכמי רישוי, הסכמי שירותים, ועוד.

הסכמים מסחריים

משרדנו מייעץ ללקוחות בקשר להסכמים מסחריים החל משלב התכנון האסטרטגי וניהול המו"מ ועד להוצאה לפועל של ההסכם. הידע המקיף שלנו בתחומי טכנולוגיה, אבטחת מידע, דיני פרטיות, קניין רוחני, מימון, רגולציה ודיני עבודה מסייע רבות בניסוח ההסכמים ובמציאת פתרונות עסקיים יצירתיים לסוגיות שונות.

מיזוגים ורכישות

עורכי הדין במשרדנו מטפלים בכל ההיבטים הנוגעים לעסקאות מסחריות מורכבות, כגון השקעות בחברות, רכישת מניות ונכסים, מיזוג בדרך של חילופי מניות (stock-for-stock merger), מיזוג במזומן, רכישות ממונפות (leveraged buyouts, management buyouts) ועסקאות “הפרטה”. למשרדנו רקע עשיר בליווי רכישות של חברות ציבוריות וכן בהגשת התנגדויות לרכישות (כולל הצעות רכש חליפין, הצעות השתלטות, מיזוגים ותוכניות הסדר), יוזמות משותפות, בריתות אסטרטגיות והשקעות הון נכבדות.

על לקוחותינו נמנים עסקים גלובליים וישראלים בוגרים, וכן חברות הזנק, הנהנים מליווי בכל היבטי עסקת המיזוג והרכישה המורכבת. לעורכי הדין במשרדנו מוניטין רב בדיני תחרות והגבלים עסקיים, ובפרט בייצוג לקוחות בפני רשות התחרות בישראל.

מימון תאגידי

עורכי הדין במשרדנו מספקים ייצוג משפטי מלא ומקיף ללווים ומלווים בכל סוגי עסקאות ההלוואה המסחרית, כולל הלוואות עם בטחונות וללא בטחונות, הלוואות מזנין, הלוואות למימון הון חוזר, הלוואות למימון רכישות והלוואות הון סיכון.

ממשל תאגידי

עורכי הדין במשרדנו מייעצים ללקוחות המשרד בכל הקשור לממשל תאגידי ושליטה בחברות, לדירקטוריונים ולבעלי מניות. בנוסף, אנחנו מייצגים חברות ובעלי מניות באספות בעלי מניות, ככל שנדרש.

תקשורת ומדיה

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג חברות תקשורת בשלל תחומים, ובין היתר, בנושאי רגולציה, מיזוגים ורכישות של חברות תקשורת ומדיה, רכישת רשתות (כולל מכרזים שפורסמו על ידי מפעילי רשתות תקשורת), והסכמים מסחריים.

דילוג לתוכן