We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

נדל"ן

משרדנו מתמחה בייצוג יזמים, חברות נדל"ן מובילות, בעלי מקרקעין ומשקיעים פרטיים במגוון רחב של עסקאות בארץ ובעולם. למחלקת הנדל"ן של משרדנו צוות משפטי מיומן ומנוסה העוסק בייצוג בעסקאות קנייה, מכירה, בנייה, מימון ותפעול פרויקטים מסחריים, פרויקטים תעשייתיים ופרויקטים קמעוניים, ואף בקידום פרויקטים רחבי היקף למגורים, למסחר ולמשרדים. 

אנו מייצגים יזמים ובעלי קרקעות בעסקאות קומבינציה, מכר מלא, איחוד מקרקעין ושיתופי פעולה ובפיתוח קרקעות למטרות מגורים, תעסוקה ומסחר באזורים מבוקשים, ומלווים את לקוחותינו בכל שלב נדרש, החל משלב התכנון והייעוץ האסטרטגי, עובר לשלב התקשרות החוזית בין הצדדים להסכם – יזמים, בעלי קרקעות, הרשות המקומית וגורמים רגולטוריים נוספים, אם נדרשים, ייזום ואישור תכנית בנין עיר מקומית/ נקודתית, התקשרות עם קבלנים וספקים בקשר לבניה, מכירה והשכרה של יחידות, וכלה דרך ביצוע בדיקות נאותות וניסוח ההסכמים הנדרשים וליווי הוצאתם לפועל.

כחלק מהשירות המקיף הניתן במשרדנו, ניתנים גם שירותים בתחום המס על-ידי מחלקת המיסים אשר מעורבת ומייעצת, אם יש בכך צורך, במגוון סוגיות במיסוי מקרקעין, לרבות בהערכת מס מוקדמת, הכנת דיווחים נדרשים לרשויות המיסוי בנושאי מס שבח, מס רכישה, מע"מ, היטל השבחה ומיסים עירוניים.

דילוג לתוכן