We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

ליטיגציה מסחרית ותובענות ייצוגיות

עורכי הדין במשרדנו מתמחים בייצוג לקוחות במחלוקות מורכבות מתחום המשפט העסקי, המסחרי, האזרחי והמנהלי בפני כל הערכאות השיפוטיות בישראל.

הייעוץ ללקוחות ניתן החל משלב תכנון אסטרטגיית טרום-הליטיגציה ועד ליישוב הסכסוך, וזאת תוך התחשבות במטרות העסקיות של הלקוחות. אנו לומדים לעומק את המניעים שביסוד המחלוקת ומבצעים ניתוח והערכה בדבר אופן הפעולה הנדרש להשגת מטרות הלקוח.

ככלל, אנו מאמינים כי פתרון מחלוקות מחוץ לכותלי בתי-המשפט מהווה דרך עדיפה ויעילה ליישוב סכסוך ומסייעים ללקוחות המשרד להגיע לפתרון מהיר ומעשי ככל הניתן באמצעות מו"מ וגישור. במקרים בהם הנסיבות אינן מאפשרות זאת ונדרשת התדיינות בערכאות משפטיות ובבוררויות, עורכי הדין במשרדנו מייצגים את האינטרסים של לקוחותינו בנחישות ובהתמדה עד למתן פסק דין.

לעורכי הדין במשרדנו ידע מקיף וניסיון רב בניהול הליכים ייצוגיים בבתי המשפט השונים (בקשות לאישור תובענות כייצוגיות ותובענות ייצוגיות) במגוון תחומים, ובפרט בהיבטים צרכניים, מוצרים פגומים, דיני תחרות, הגנת הסביבה ושירותים פיננסיים. ניסיון זה הוביל לכך שמשרדנו מייצג באופן קבוע תאגידי ענק מקומיים ובינלאומיים בהליכים ייצוגים שהוגשו כנגדם בישראל, ובין היתר, יצרני רכב בינלאומיים, יבואניות כלי רכב, חברות שונות מתחום המזון וכן חברות תקשורת ומדיה.

דילוג לתוכן