We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

רשות החדשנות פירסמה "קול קורא" לפרויקטים ותכניות להתמודדות עם נגיף הקורונה

משבר הקורונה הפוקד בימים אלו את העולם כולו ואת מדינת ישראל בפרט, אמנם גורם לעצירה או להאטה של מרבית הפעילויות במשק ויוצר חוסר וודאות מתמשכת במגזר העסקי, אך לצד זאת גם מביא עמו הזדמנויות חדשות. הזדמנויות אלו עשויות לסייע לחברות ולעסקים שונים לצלוח את המשבר ואף לתרום תרומה משמעותית בהתמודדות עמו ובהבאתו לכדי סיום.

רשות החדשנות ("לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה" לשעבר) הוציאה בימים האחרונים "קול קורא" לקבלת סיוע ולקידום תוכניות מו"פ, קיימות וחדשות, עבור גורמים שונים במשק מתחום הבריאות, הטכנולוגיה והמחקר במטרה לסייע בהתמודדות עם נגיף COVID-19. שימו לב, כי אין הכרח כי תחום העיסוק של הגורמים המוזמנים להגיש הצעותיהם יהיה מתחום הבריאות פר-סה, אלא גם מתחומים נוספים אשר עשויה להיות להם נגיעה בהתמודדות עם הנגיף (לרבות טכנולוגיה לתקשורת מרחוק, פתרונות ניהול, פיתוח חומרי גלם וכדומה).

מפאת חשיבות העניין והפוטנציאל הטמון בו, אנו מביאים לידיעתכם את הפרסומים וההזמנות שיצאו מטעם רשות החדשנות במסגרת המאבק וההתמודדות עם הנגיף והשלכותיו  (ראו מטה).

צוות המשרד ערוך ומוכן לסייע לכם בעריכת הבקשות ובהגשתן, לרבות במתן ייעוץ, מענה על שאלות והכוונה.

 קול קורא לפרויקטים בשלבי פיתוח, בשלבי הרצה ובשלבי הדגמה (כולל התקנה חצי-מסחרית) שיוכלו לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה

מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל), במסגרתו הן מוזמנות להגיש תכניות מו"פ של מערכות, מוצרים או פתרונות טכנולוגיים, לרבות פרויקטים בשלבי פיתוח, בשלבי הרצה ובשלבי הדגמה (כולל התקנה חצי-מסחרית – התקנת מוצר והטמעתו, ולרבות הטמעת המוצר בהיקף נרחב בארגוני הבריאות), להתמודדות עם אתגרי מגפת נגיף COVID-19.

למידע נוסף ולהגשת בקשה, ראו: https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4878

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ בשלבים מוקדמים (Ideation) (בשיתוף משרד הבריאות ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי)

מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) או מוסדות מחקר בישראל, להגשת תכניות מו"פ של רעיונות טכנולוגיים ו\או יישומים מנוסחים בשלבים מוקדמים (Ideation) להתמודדות עם אתגרי מגפת נגיף COVID-19, לרבות ייעול ושיפור תהליך האבחון, אמצעים להפחתה ומניעת הדבקה, הרחבת שירותים הניתנים מרחוק, פתרונות לחולים בשהיית בית, פתרונות המסייעים לפעילות גופנית ולרווחת אזרחים וותיקים השוהים בבית ועוד.

למידע נוסף ולהגשת בקשה, ראו: https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4879

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ בשלבים מוקדמים (Ideation) (בשיתוף משרד הבריאות ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי)

מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) או מוסדות מחקר בישראל, להגשת תכניות מו"פ של רעיונות טכנולוגיים ו\או יישומים מנוסחים בשלבים מוקדמים (Ideation) להתמודדות עם אתגרי מגפת נגיף COVID-19, לרבות ייעול ושיפור תהליך האבחון, אמצעים להפחתה ומניעת הדבקה, הרחבת שירותים הניתנים מרחוק, פתרונות לחולים בשהיית בית, פתרונות המסייעים לפעילות גופנית ולרווחת אזרחים וותיקים השוהים בבית ועוד.

למידע נוסף ולהגשת בקשה, ראו: https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4879

רוצים מידע נוסף על יוזמות ופיתוחים להתמודדות עם הקורונה והגשות לפרסומי רשות החדשנות? 

לחצו כאן כדי ליצור עימנו קשר.

דילוג לתוכן