קרנות השקעה

תאגידים, מיזוגים ורכישות

נדל"ן

היי-טק

ליטיגציה

רגולציה

מיסים

אנו מייעצים ללקוחות המשרד בכל תחומי המס, ובכלל זה מיסוי תאגידים ומיסוי הפרט, מיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישיר, מיסוי מקרקעין, ומע”מ. השירות ניתן בכל שלבי התהליך המיסי – ייעוץ באשר להתארגנות העסקית, ולמבנה המשפטי של עסקאות, מתן חוות דעת בסוגיות מס, ייצוג בבקשות להחלטות מיסוי וייצוג נישומים בפני רשויות המס ובפני הערכאות השונות. הייעוץ ניתן מתוך ראיית שאלות המס כחלק בלתי נפרד מן המסגרת המשפטית הכוללת הרלבנטית ומן השיקולים העסקיים של הלקוח (ובמקרה של מיסוי הפרט- גם הצרכים המשפחתיים). הדבר מתאפשר, בין היתר, בזכות ניסיונם הקודם של עורכי הדין במחלקה במגוון תחומי משפט ולא רק במיסים. עורכי הדין במחלקה, רובם ככולם, הינם גם רואי חשבון. השירות בעניני מס ניתן, לפי הצורך, במשולב עם מחלקות אחרות במשרד.

התארגנות עסקית

אנו מייעצים ללקוחותינו באשר להיבטי המס הנוגעים לאופן ההתאגדות, מקום ההתאגדות, עיצוב אופן ההתקשרות העסקית, הכנסת שותפים, מימון וכד’, וכן באשר להיבטי המס של הפעילות השוטפת לאחר הקמת העסק.

רכישות ומיזוגים

משרדנו נותן, במסגרת התפיסה של חבילת שירות כוללת, ייעוץ מס בקשר עם רכישות ומיזוגים של תאגידים. הייעוץ ניתן בקשר עם הקמת המבנה התאגידי לרכישה, המימון ואופן המיזוג. אנו מטפלים בהשגת האישורים הנחוצים משלטונות המס ובהסדרת המסגרת החוזית הנחוצה להבטחת תוצאות המס של המיזוג.

מיסוי תאגידים

אנו מייעצים בעניני מס לתאגידים בכל ענפי המשק, הן בענין רכישות ומיזוגים ומכירת פעילויות ונכסים, והן באשר למיסוי השוטף של פעילותם, לניהול הכולל של אסטרטגיית המס, ולעריכת
דווחים לרשויות המס.

מיסוי הפרט

אנו מייעצים ללקוחותינו בעניני המיסוי האישי. הייעוץ ניתן ליזמים, לקראת הקמת המיזם ובמהלכו, לבעלי נכסים לקראת מכירתם, לבעלי עסקים ולנישומים אחרים. למחלקת המסים שלנו מומחיות בייעוץ ליחידים עתירי הון, לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. בתוך זה משרת המשרד את לקוחותינו בתחומים של מיסוי משפחות רב לאומיות, תכנון ירושה ונאמנויות.

ייצוג בהליכים

בכל תחומי המס אשר בהם אנו עוסקים, אנו משרתים את לקוחותינו גם בהליכים השונים בעניני מס, החל בפניות לקבלת החלטת מיסוי, עריכת הסדרי מס אחרים, ייצוג בהליכי שומה והשגה, וכן בפני וועדות ערר ובתי המשפט בדרגותיהם השונות.