We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

השקעות בתעשיית האוטו-טק בישראל

מחלקת ההייטק שלנו בצמח שניידר גאה על הייצוג של חברת REE, בין היתר בסיבוב גיוס השקעות של כ-150 מיליון ש"ח בשווי חברה של יותר משני מיליארד ש"ח, שהובל על-ידי בית ההשקעות מיטב דש והכשרה חברה לביטוח. חברת REE, שיוסדה על-ידי דניאל בראל ואחישי סרדס, פיתחה מערכת הנעה ייחודית לרכב חשמלי שהטמיעה בתוכה את כל המערכות החיוניות להפעלתו, לרבות מנוע, מערכת תמסורת, בולמי זעזועים, בלמים וחיישנים. בכך הפכה REE את מערכת ההינע של כלי הרכב ללא יותר משלדה שטוחה עם ארבעה גלגלים. משרדנו מלווה את חברת REE מזה שנים וייצג אותה בסיבובי ההשקעה הקודמים שלה, וכן מייצג אותה בשיתופי הפעולה האסטרטגיים שלה עם יצרני וחברות הרכב המובילים בעולם, לרבות Toyota, Mitsubishi ו-Musashi.

תחום האוטו-טק תופס בשנים האחרונות נתח חשוב ביותר בתעשיית ההיי-טק העולמי בכלל והישראלית בפרט. אולם, בכל הקשור לשוק הישראלי, חשוב להדגיש כי המוכנות של המדינה לא תמיד עולה בקנה אחד עם קצב התקדמות הפיתוחים שבתחום. כך למשל, מחקר אשר פורסם ביום 8.12.2019 על-ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת מעלה כי ישראל עדיין לא מוכנה להפעלת כלי רכב אוטונומיים בשטחה, גם למטרות ניסוי, וזאת למרות שישראל ממוקמת בצמרת החדשנות הטכנולוגית בתחום. על-פי דירוג בינלאומי שנערך לאחרונה בין 25 מדינות מובילות לגבי מוכנות לשילוב כלי רכב אוטונומיים, ישראל דורגה רק במקום ה-14 מבין המדינות שמתכוננות באופן כלשהו להפעלת כלי רכב אוטונומיים בשטחן. היעדר המוכנות כאמור בא לידי ביטוי הן בתחום התשתיות והן בתחום החקיקה.

למידע נוסף בדבר שינויי החקיקה אשר יידרשו בישראל לשם שילוב רכבים אוטונומיים בכבישי ישראל ראו מאמרה של עו"ד סיגלית בן ששון ממחלקת הרגולציה של משרדנו.

מדינות שונות בעולם כבר החלו בשינויים חקיקתיים המסדירים את השימוש בכלי רכב אוטונומיים, וניתן לקוות ולהניח כי בשנים הקרובות המחוקק הישראלי יצעד בכיוון האמור על מנת לנסות ולהדביק את הפער בין הטכנולוגיה המתפתחת לבין המוכנות של המדינה לאפשר שימוש חוקי ובטוח בפיתוחים כאמור. עם הרחבת השימוש בכלי רכב אוטונומיים ופיתוחים נוספים בתחום האוטו-טק אנו צפויים לשינויים חקיקתיים רבים.

דילוג לתוכן