We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הממונה על התחרות הטילה עיצום כספי בסך כ- 39 מיליון ש"ח בגין (בין היתר) ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי

בפעם הרביעית בשנים האחרונות, רשות התחרות הטילה עיצום כספי על בעלי מונופולין במשק שניצלו את מעמדם לרעה.

מאז שנת 2015 רשות התחרות הטילה עיצומים כספיים על חברות ונושאי משרה בהן בגין ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי, ביניהן נמל אשדוד, חברת החשמל ובזק. לאחרונה, בסוף שנת 2019, הממונה על התחרות הטילה עיצום כספי בסך כ- 39 מיליון ₪ על החברה המרכזית להפצת משקאות קלים (המשווקת את מוצרי "קוקה קולה"), בגין מספר הפרות בהיקף רחב ומשמעותי של ניצול לרעה של מעמדה המונופוליסטי, סירוב בלתי-סביר לספק, הפרת הוראות, הפרת צו מוסכם והפרת תנאי מיזוג.

בהחלטת הממונה נקבע כי החברה המרכזית ניצלה לרעה את כוחה כלפי נקודות המכירה הקמעונאיות בשוק הקר, שבו נכללים בין היתר מזנונים ומסעדות המוכרים משקאות מצוננים לצריכה מיידית, על מנת לדחוק את מוצרי המתחרים מהם. בין השאר, בכך שהחברה כללה בהסכמי הסחר שלה עם נקודות מכירה תנאי שלפיו רשאית החברה לבטל את ההסכם אם נקודת המכירה תצמצם באופן משמעותי את רכישותיה מהחברה.

החברה אסרה (או לפחות הגבילה באופן משמעותי) הכנסת מוצרים מתחרים למקררים שהיא משאילה ללקוחותיה. בנקודות מכירה רבות אין מקרר אחר לתצוגת משקאות פרט למקרר החברה המרכזית והחברה פעלה להוציא מנקודות אחרות, מקררים שהשאילו מתחרותיה לצורך קירור המוצרים שלהן והצגתם לצרכנים.

החברה אף פעלה באמצעות אנשי המכירות שלה להוצאת מכשירי מזיגה מנקודות מכירה, אשר הופצו על ידי המתחרה. במסגרת זו, החברה ניהלה מעקב מדוקדק אחר הצבת מכשירי המזיגה בנקודות מכירה ודחקה בעובדיה לעשות מאמץ להוצאת מכשירי המזיגה מנקודות המכירה.

בנוסף, החברה אימצה מדיניות של הפסקת אספקת משקאות מוגזים ללקוחות אשר מכרו מוצרי קוקה קולה מיבוא מקביל. מדיניות זו פורטה במסמך בשם "נוהל יבוא מקביל" שחובר בחברה בשנת 2009. החברה השתמשה במדיניות כאיום כלפי לקוחותיה שרכשו קוקה קולה מיבוא מקביל ואף מימשה איום זה.

כמו כן, החברה הפרה הוראות שניתנה לה על ידי רשות התחרות, תנאים שהותנו למיזוג שלה עם חברת נביעות וכן צו מוסכם שנחתם איתה בעבר, בכך שסיכמה הסכמות בלעדיות עם לקוחות מסוימים וגם עשתה שימוש בשיטת תמחור שלפיה לקוח עשוי לקבל הנחה גדולה יותר ברכישת קוקה קולה אם ירכוש מהחברה גם מוצרי נביעות.

העיצום הכספי שהוטל על החברה הופחת עקב קבלת חלק מטענות החברה בשימוע שנערך לה, לרבות טענת החברה בגין התמשכות ההליכים. לחברה עומדת זכות ערר על החלטת הממונה על התחרות ותוכל לפנות לבית הדין לתחרות.

הטלת העיצום על החברה המרכזית תואמת את המגמה הקיימת ברשות התחרות בקשר לניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי על ידי תאגידים, במסגרתה הרשות מקיימת חקירות ופותחת בהליכים כנגד תאגידים חשודים. גובה העיצום, בסך כ-39 מיליון ש"ח, הנו בלתי מבוטל וניתן לצפות כי לעיצומים גבוהים יהיה אפקט הרתעתי על תאגידים מונופוליסטיים.

דילוג לתוכן