תכירו את

אחו פרנק

שותף

אחו פרנק הוא אחד ממומחי המיסוי המובילים בישראל. עד להצטרפותו למשרד צמח שניידר ושות' בשנת 2016 כיהן כראש מחלקת המיסים של משרד צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' שם עבד משנת 2006. אחו הוא רואה חשבון ועורך דין, ועסק בראיית חשבון ולאחר מכן בדיני מיסים מאז 1983. בין השנים 1989 ו-1999 עסק אחו גם בדיני תאגידים, במיזוגים ורכישות, בדיני ניירות ערך ובהנפקות לציבור.

אחו מייעץ ליחידים ולתאגידים בקשר עם תכנון מס לעסקיהם בכל תחומי המס, לרבות מיזוגים ורכישות, לארגון מחדש, מיסוי בינלאומי, מס ערך מוסף ומיסוי נדל"ן. אחו מייעץ בענייני מיסוי מורכבים ומייצג בפני רשויות המס השונות ובפני בתי משפט וערכאות אחרות. חלק משמעותי מעיסוקו של אחו הוא בעניני מיסוי בינלאומי של תאגידים, תכנון עזבונות, נאמנויות ומיסוי של יחידים עתירי הון.

אחו חבר בלשכת עורכי הדין, בלשכת רואי חשבון בישראל, ב- International Fiscal 

Association (IFA) וב- Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

השכלה:
תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה (B.A), אוניברסיטת תל-אביב, ישראל (1979)

תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל-אביב, ישראל (1988)

הסמכה:
רואה חשבון, ישראל (1987)
לשכת עורכי הדין, ישראל (1989)

תכירו את

אחו פרנק

שותף

אחו פרנק הוא אחד ממומחי המיסוי המובילים בישראל. עד להצטרפותו למשרד צמח שניידר ושות' בשנת 2016 כיהן כראש מחלקת המיסים של משרד צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות' שם עבד משנת 2006. אחו הוא רואה חשבון ועורך דין, ועסק בראיית חשבון ולאחר מכן בדיני מיסים מאז 1983. בין השנים 1989 ו-1999 עסק אחו גם בדיני תאגידים, במיזוגים ורכישות, בדיני ניירות ערך ובהנפקות לציבור.

אחו מייעץ ליחידים ולתאגידים בקשר עם תכנון מס לעסקיהם בכל תחומי המס, לרבות מיזוגים ורכישות, לארגון מחדש, מיסוי בינלאומי, מס ערך מוסף ומיסוי נדל"ן. אחו מייעץ בענייני מיסוי מורכבים ומייצג בפני רשויות המס השונות ובפני בתי משפט וערכאות אחרות. חלק משמעותי מעיסוקו של אחו הוא בעניני מיסוי בינלאומי של תאגידים, תכנון עזבונות, נאמנויות ומיסוי של יחידים עתירי הון.

אחו חבר בלשכת עורכי הדין, בלשכת רואי חשבון בישראל, ב- International Fiscal 

Association (IFA) וב- Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).

השכלה:
תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה (B.A), אוניברסיטת תל-אביב, ישראל (1979)

תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל-אביב, ישראל (1988)

הסמכה:
רואה חשבון, ישראל (1987)
לשכת עורכי הדין, ישראל (1989)