We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

אופניים חשמליים נחשבים ל"רכב מנועי" לפי חוק הפלת"ד

ביום 21.8.2017 ניתן בבית משפט השלום בכפר-סבא פסק דין[1] הדן בשאלה האם אופניים חשמליים נחשבים ל"רכב מנועי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ז-1997 ("חוק הפלת"ד").

התביעה הוגשה כנגד מבטחת הרכב לקבלת פיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובע. התובע, אשר במהלך רכיבה על אופניים חשמליים נפגע על-ידי כלי רכב, טען כי יש לראות בו כהולך רגל שנפגע על-ידי רכב ולכן הוא זכאי לפיצויים מהנתבעת בהתאם לחוק הפלת"ד. הנתבעת טענה מנגד כי התובע רכב על אופנוע, אך גם אם רכב על אופניים חשמליים, הרי שאופניים חשמליים הם "רכב מנועי" לפי חוק הפלת"ד ולפיכך הייתה חובה לבטח את האופניים בביטוח חובה לפי הוראות החוק. מאחר שהתובע לא ביטח את אופניו בביטוח חובה, הוא אינו זכאי לפיצויים בהתאם לחוק הפלת"ד.

"רכב מנועי" מוגדר בחוק הפלת"ד, בין היתר, כ"רכב הנע בכוח מיכני על פני הקרקע ועיקר יעודו לשמש לתחבורה יבשתית". בפסק הדין בית המשפט ניתח את הגדרת "רכב מנועי" וקבע כי אופניים חשמליים עונים על הגדרה זו, שכן הם נעים בכוח מכני על פני הקרקע ועיקר ייעודם לשמש לתחבורה יבשתית.

מפסק הדין עולה כי בית המשפט ער לקושי שמעוררת הקביעה כי אופניים חשמליים הם "רכב מנועי" שכן היא יוצרת הכבדה על הציבור, בעיקר לנוכח העובדה כי לא קיימת חובה לבטח אופניים חשמליים. אף על פי כן, משיקולים של מדיניות ציבורית, בין היתר, לנוכח השימוש הגובר באופניים חשמליים וההשלכות שיש לכך על ציבור הולכי הרגל ויתר המשתמשים בדרכים, בית המשפט קבע כי האינטרס הציבורי מחייב הגדרה ברורה וחד משמעית של אופניים חשמליים ודומיהם (כדוגמת קורקינט חשמלי) כ"רכב מנועי". בית המשפט אף ציין כי ייתכן שפסק הדין יעודד את המחוקק להסדיר את השימוש בכלי רכב אלו, בהיבטי רישוי הכלים, רישיון הנהיגה והביטוח.

לבסוף, בית המשפט קבע כי מאחר שהתובע עשה שימוש ברכב מנועי (בין אם מדובר באופנוע או באופניים חשמליים) ללא ביטוח חובה, הוא אינו זכאי לסעדים מכוח חוק הפלת"ד ולפיכך תביעתו נדחתה.


   [1] ת.א. (כ"ס) 43305-07-16 פלוני נ' ישיר איי.די.איי חברה לביטוח.

 

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן