Month: March 2020

אי-עמידה בתנאי סף של מכרז

ביום 13.2.2020 בית המשפט העליון הכריע בשלושה ערעורים[1] שהוגשו על פסק דינו של בית המשפט המחוזי עניינו של פסק הדין הוא במכרז פרטי (וולונטרי) שפורסם

קרא עוד >>