Month: December 2019

ההלכה בעניין פרשנות חוזים

ביום 20.11.2019 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] בסוגיית פרשנות חוזה. פסק הדין עורר הדים לאור הטענה שהוא נוגס ב”הלכת אפרופים”, ההלכה השלטת בדיני החוזים

קרא עוד >>