קרנות השקעה

תאגידים, מיזוגים ורכישות

נדל"ן

היי-טק

ליטיגציה

רגולציה

מיסים

אנו מתמחים בכלל תחומי דיני התאגידים. הניסיון המקיף של הצוות שלנו בעריכת–דין בארץ ובחו”ל מאפשר לנו לנקוט בגישה אינטרדיסציפלינרית משולבת המקיפה את התחומים של ממשל תאגידי, מיזוגים ורכישות, הקמת שותפויות, קרנות השקעה פרטיות והון סיכון, קידום התחרות (הגבלים עסקיים), ניירות ערך, יוזמות משותפות, הסכמי ייצור, הסכמי מכירה ואספקה, יחסי משווקים, ארגון חברות–בת זרות, הסכמי רישוי, כוח–אדם, נדל”ן ותחומים סביבתיים, כספיים ורגולטוריים אחרים. לקוחותינו בתחומים אלה כוללים קונים, מוכרים, מתווכים ויועצים והן חברות ציבוריות והן חברות פרטיות.

מיזוגים ורכישות

אנו מטפלים במגוון עסקאות מיזוג ורכישה. יש לנו למעלה מ-20 שנות ניסיון בכל ההיבטים של עסקאות מסחריות מורכבות, כגון רכישות והעברות של חברות בבעלות פרטית, מיזוג בדרך של חילופי מניות (stock-for-stock merger), מיזוג במזומן, רכישות ממונפות (leveraged buyouts, management buyouts) ועסקאות “הפרטה”. הסדרנו רכישות של חברות ציבוריות והגשנו התנגדויות לרכישות שכאלו (כולל הצעות רכש חליפין, הצעות השתלטות, מיזוגים ותוכניות הסדר), יוזמות משותפות ובריתות אסטרטגיות והשקעות הון נכבדות. לקוחותינו, החל מחברות הזנק ועד לעסקים גלובליים בוגרים, סומכים עלינו שנלווה אותם לאורך כל הדרך בכל היבטי עסקת המיזוג והרכישה המורכבת. משרדנו מתמחה גם בדיני הגבלים העסקיים, ולנו שיעור הצלחה של 100% בהליכים שבהם היינו שותפים להשגת אישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקאות.

מימון תאגידי

אנו מספקים ייצוג משפטי ללווים ולמלווים ברכישות ובמכירות בכל סוגי עסקאות ההלוואות המסחריות, כולל הלוואות עם בטחונות וללא בטחונות, הלוואות מזנין, הלוואות למימון הון חוזר, למימון רכישות והלוואות הון סיכון.

ממשל תאגידי

אנחנו מייצגים חברות ובעלי מניות באסיפות בעלי מניות ובישיבות דירקטוריון ומושיטים ייעוץ
באופן קבוע בענייני ממשל תאגידי ושליטה לדירקטוריונים, לחברות ולבעלי המניות.

הסכמים מסחריים

אנו מייעצים ללקוחותינו בענייני תכנון אסטרטגי, רכש ציבורי, טיוטות ומשא ומתן על חוזי מפתח מסחריים רבים ומגוונים. הידע המקיף של עורכי הדין שלנו בתחומי טכנולוגיה,אבטחת מידע, מימון, רגולציה, תעסוקה ועוד, מסייע לא רק בניסוח הסכמים אלא גם,ובעיקר, במציאת פתרונות עסקיים ויצירתיים לסוגיות משפטיות שעולות בעת ביצוע הסכמים.

תקשורת ומדיה

יש לנו ניסיון נרחב בייצוג חברות תקשורת בנושאי רגולציה, מיזוגים ורכישות של חברות תקשורת ומדיה, רכישת רשתות (כולל מכרזים שפורסמו על ידי מפעילי רשתות תקשורת) והסכמים מסחריים.

יוזמות משותפות ושותפויות

אנו יועצים ללקוחותינו בענייני משא ומתן על יוזמות משותפות (joint ventures), רישוי והסדרים חוזיים נוספים הבונים יחסים אסטרטגיים. יש לנו ניסיון מקיף בגיבוש יוזמות משותפות, בהסכמי בעלי מניות, בנוסף על שותפויות נפוצות יותר, שותפויות מוגבלות וחברות בעירבון מוגבל, בהן אופי הקשר האסטרטגי קבוע בהסכמי השותפות או ההפעלה.