קרנות השקעה

תאגידים, מיזוגים ורכישות

נדל"ן

היי-טק

ליטיגציה

רגולציה

מיסים

אנו מייצגים יזמים, מלווים ומשקיעים בינלאומיים במגוון עסקאות נדל”ן. תחומי הפעילות שלנו כוללים ייצוג בקנייה, מכירה, בנייה, מימון והפעלה של פרויקטי מגורים בישראל ושל פרויקטים מסחריים, תעשייתיים וקמעוניים בישראל, כולל חכירות בשם בעלי מקרקעין ושוכרים גדולים, שעבודי נכסי מקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה, שימוש במקרקעין ונושאים רגולטוריים אחרים, ליטיגציית נדל”ן ושינויי תנאיי חובות בשם מלווים, לווים ויוזמות משותפות. לנו מלוא הכישורים המשולבים ומוניטין מוכח בתחומי מפתח בנדל”ן, כולל תחומי הסביבה ומימון פרויקטים. אנו בעלי ניסיון רחב בעסקאות נדל”ן וממנפים רשת בינלאומית של קשרים עם מלווים, יזמים, משקיעים, תאגידים ויועצים מקצועיים אחרים לפי הצורך.

עסקאות קומבינציה

אנו מייצגים הן יזמים והן בעלי קרקעות בעסקאות קומבינציה ופיתוח קרקעות למטרות מגורים ומסחר באזורים בעלי ביקוש גבוה. אנו מקשרים בין היזם, הרשות המקומית הרלוונטית וגורמים רגולטוריים, מנהלים בדיקות נאותות (due diligence) ומכינים את מלוא התיעוד המגוון הדרוש, כולל הסכמי חכירה ומכירה.

עסקאות משותפות

אנו מייצגים את לקוחותינו במשא ומתן ובהסדרת התנאים בהסכמי יוזמה משותפת בפרויקטי פיתוח מכל הסוגים ובעסקאות בנייה מורכבות אחרות. שירותינו כוללים הסדרת יוזמות משותפות או שותפויות, הסכמי הלוואה ומימון בנקאי ומרכיבים מורכבים חיוניים נוספים של פרויקטי פיתוח.

הסכמי מימון נדל”ן

אנו מייצגים הן יזמים והן קבלנים בכל ההיבטים המשפטיים של מימון הפרויקט שלהם, עם דגש על ייעוץ בכל מגוון אופציות המימון של פרויקטי נדל”ן.

קבוצות רכישה

אנו מייצגים את לקוחותינו בהסכמי מכירות עם קבוצות רכישה הן של נכסי מגורים והן של נכסים מסחריים.

מיסוי נדל”ן

מחלקת הנדל”ן שלנו מייעצת ללקוחותינו במגוון סוגיות המיסוי שהן חלק בלתי נפרד של כל עסקת נדל”ן, החל מהרכישה והמכירה של דירות יחידניות עד לעסקאות רחבות–היקף, כולל מס שבח מקרקעין, היטל השבחה ומיסים עירוניים.

ליטיגציית נדל”ן

מחלקת הליטיגציה שלנו, בשיתוף פעולה עם מחלקת הנדל”ן שלנו, מעניקה ייצוג משפטי בליטיגציה ובהליכים רגולטוריים הקשורים לסוגיות מיסוי, תכנון וחלוקה לאזורים של נדל”ן.